Održivost modernog rudarstva iz ugla Adriatic Metals BH

0
21
Nermin Taletović, hidrogeolog u kompaniji Adriatic Metals BH učestvovao na panelu

U sklopu konferencije ‘Otpad – Resurs za razvoj cirkularne ekonomije u BiH’, koja se održava u Sarajevu (7. i 8. decembar) u organizaciji nLogic Advisory i Privredne/Gospodarske komore FBiH, posebna pažnja posvećena je kompleksnosti upravljanja otpadom u Bosni i Hercegovini.
Jedna od važnih panel tema bavi se ‘Otpadnim vodama i uticajem na čovjeka i okoliš’, a na njoj je sudjelovao Nermin Taletović, hidrogeolog u kompaniji Adriatic Metals BH. On je podijelio ključne strategije ove kompanije koje postavljaju standarde u upravljanju otpadom i zaštiti okoliša.
“Razmatrajući izazove modernog rudarstva, kompanija Adriatic Metals predstavlja model primjene modernih metoda i tehnologija, uz naglasak na minimizaciju uticaja kako na ljudstvo, tako i na okoliš”, naglašava Taletović.
Upravljanje vodama postaje integralni dio održivog poslovanja za Adriatic Metals. Izgradnjom modernog sistema vodosnabdijevanja za rudnik Rupice, koji uključuje podzemne tankove i vodovod s društvenom odgovornošću prema lokalnoj zajednici vodosnabdijevanjem šest okolnih sela, ova kompanija postavlja najnovije standarde u racionalnom upravljanju vodom.
“Fokus poslovanja Adriatic Metals BH je na očuvanju ekosistema. Kada je u pitanju upravljanje vodama, jedan od primjera je inovativni tretman rudničkih voda, što predstavlja tehnološki iskorak u očuvanju okoliša, s pozitivnim uticajem na održivost rudarske industrije u BiH”, objašnjava Taletović.
Kao rudarska kompanija, Adriatic Metals BH usmjerava svoj način poslovanja prema inovativnim strategijama koje minimiziraju ekološki uticaj i smanjuju otpad.
“Ključni aspekt ovog pristupa uključuju pažljivo zapunjavanje otkopanih prostora jalovinom i inertnim iskopnim materijalom, a naša postrojenja za preradu eliminiraju negativan uticaj tradicionalnih praksi odlaganja otpada”, naglašava Taletović.
Adriatic Metals BH je prepoznatljiv po postavljanju standarda za održivo upravljanje rudarskim otpadom, a njihovo poslovanje ide korak dalje. U suradnji s lokalnom zajednicom, kompanija aktivno provodi kontinuirani monitoring uticaja buke i prašine kako bi očuvala kvalitet života u okolini rudnika.