Ojačati proizvođače proizvoda od drijenka u BiH

0
178
Proizvodi od drijenka stavljeni u isti položaj sa proizvođačima drugih proizvoda

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Agencije za bezbjednost hrane BiH, donijelo je dopune Pravilnika o voćnim džemovima, želeima, mermeladama, pekmezima i zaslađenom kesten pireu, u koji je sada uvršten i ’mućeni pekmez od drijenka’.
Time se omogućava stavljanje proizvođača ovog proizvoda u ravnopravan položaj sa proizvođačima drugih proizvoda definisanih odredbama ovog pravilnika.
To će ojačati proizvodače koji prodaju i prerađuju proizvode od drijenka, koji maju dugu tradiciju u proizvodnji ’mućenog pekmeza od drijenka’, a koja traje više od 50 godina i na tržištu se bilježi stalni rast potražnje za ovim proizvodom.