Olakšavaju se grupna putovanja kineskih turista u BiH

0
1203
BiH je u decembru posjetilo više od 96 hiljada turista

Vijeće ministara BiH utvrdilo je danas Prijedlog memoranduma o razumijevanju između Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Ministarstva kulture i turizma NR Kine o olakšavanju grupnih putovanja kineskih turista u Bosnu i Hercegovinu.
Na ovaj način će se olakšati grupna putovanja kineskih turista u Bosnu i Hercegovinu u cilju jačanja bilateralne saradnje u oblasti turizma.