Omogućen nastavak izgradnje Centra za autizam u Tuzli

0
2168
Centar za autizam u Tuzli moći će prihvatati osobe iz cijele BiH

Vlada Federacije BiH je na sjednici 24. aprila ove godine donijela odluku o izdvajanju 150.000 KM za finansiranju troškova izgradnje Centra za autizam u Tuzli, te potvrdila opredjeljenje da u okvirima svojih nadležnosti i mogućnostima Budžeta FBiH pomogne obrazovanje i uključivanje ove populacije u društvene procese.
Na ovaj način je, ujedno, ispoštovana preporuka Institucije ombusmena za ljudska prava BiH od 26. januara 2018., kojom se od Vlade Federacije BiH traži da razmotri mogućnost da iz Budžeta FBiH izdvoji sredstva za nastavak izgradnje Centra za autizam u Tuzli.
Federalna vlada je, također, ovom odlukom pozitivno odgovorila i na zahtjev Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona od 31. januara 2018. godine, kojom su zatražena ova sredstva za nastavak izgradnje Centra i njegovo što skorije stavljanje u funkciju.
Iako je inicijativa za otvaranje potekla iz Tuzle, treba naglasiti da će Centar za autizam moći prihvatati osobe iz cijele BiH. Riječ je, ujedno, o prvoj i jedinoj ovakvoj instituciji u Bosni i Hercegovini.
Osim što bi se bavio ranim otkrivanjem, dijagnostikom i intervencijom u slučajevima autizma, ovaj centar bi bio i odgojno-obrazovna ustanova, pružao bi zdravstvenu zaštitu i vodio brigu o mentalnom zdravlju, stanovanju i uključivanju autističnih osoba u proces rada i društvo u cjelini, saopćeno je iz Vlade FBiH.
Ovakav pristup bi pomogao i roditeljima autistične djece čiji se broj u BiH ne zna. No, ako se zna da je samo u Tuzlanskom kantonu evidentirano osamdesetak autističnih osoba, moguće je pretpostaviti da je ovaj broj u cijeloj zemlji višestruko veći.