Omogućeno registriranje oldimer vozila u BiH, utvrđeni iznosi naknada

Visina novčane naknade za izdavanje i korištenje prenosive registracijske tablice, kao i za registracijske tablice za oldtimer vozila iznosi 20 KM

0
166
Donesen Pravilnik o cijeni isprava o vozilu i cijeni oznaka za obilježavanje oldtimer vozila

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas je, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo Pravilnik o cijeni isprava o vozilu i cijeni oznaka za obilježavanje vozila, kojim se definira visina naknade za registriranje oldtimer vozila i korištenje prenosivih registracijskih tablica, što do sada nije bilo propisano i stvaralo je probleme fizičkim i pravnim osobama.
Visina novčane naknade za izdavanje i korištenje prenosive registracijske tablice, kao i za registracijske tablice za oldtimer vozila iznosi 20 KM.
Ostale naknade su na nivou iz 2009. godine i kreću se od 5 KM za izdavanje potvrda o vlasništvu vozila i registraciji te za izdavanje i korištenje oznaka za obilježavanje vozila – stiker naljepnice, kao i za registracijske tablice za obavljanje pokusna vožnje, dok naknada na ime izdavanja knjižice potvrda o korištenju prenosivih tablica iznosi 10 KM. Visina naknada za izdavanje registracijske tablice za motorno vozilo iznosi 20 KM, a naknada za registracijske tablice za priključno vozilo, motocikl i bicikl s motorom 10 KM.
Na istom nivou kao i ranije ostale su naknade za registracijske tablice za vozilo DKP-a, misije, i međunarodne organizacije u BiH i iznose 30 KM, kao i za registracijske tablice za privremeno registrirano vozilo 50 KM.
Visina novčane naknade za izdavanje svih ovih oznaka u slučaju njihovog gubitka, krađe, uništenja ili oštećenja u tolikoj mjeri da ne mogu više služiti svrsi identična je visini naknade za njihovo izdavanje.
Novčane naknade uplaćuju se na Jedinstveni račun trezora BiH. Od ukupno prikupljenih sredstava 30% predstavlja prihod budžeta institucija BiH, a 70% pripada nadležnim tijelima za registraciju motornih vozila.
Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku BiH kada prestaje važiti dosadašnji Pravilnik o cijeni dokumenata za registraciju vozila i naknadi za korištenje registracijskih tablica (Službeni glasnik BiH, broj 76/09).