Online konferencija: Doba novog povjerenja

0
313
Online konferencija će biti održana 6. maja preko Zoom platforme

Zbog uticaja pandemije koronavirusa mnoge kmpanije su preko noći počele tražiti nove modele poslovanja i došlo je ‘Doba novog povjerenja’. Upravo je to i tema online konferencije koju Poslovne novine, zajedno sa bonitetnom kućom LRC, organiziraju u sklopu projekta Brzorastuće kompanije u BiH i regionu, u partnerstvu sa NLB bankom d.d. Sarajevo i Vanjskotrgovinskom komorom BiH, a koja će se održati preko Zoom platforme, 6. maja (u 14h).
Na panelu će biti riječi o tome kako u vanrednoj novonastaloj situaciji zadržati ili povratiti povjerenje, kako biti društveno odgovoran, sa kojim izazovima će se kompanije susresti kada sve ovo prođe, te o čemu treba da se razmišlja kada se prave novi planovi.
Usred velikih promjena koje pokreću digitalizacija i razvoj novih tehnologija, jasno je da se budućnost zasniva na brzim, tačnim i pouzdanim informacijama. A bit će pravi izazov kako upravljati velikom količinom informacija i kako te informacije pretvoriti u ključni resurs.
Fokus bankarstva je na unapređenju digitalnih rješenja, a koja su to nova i koliko brzo ih kompanije primjenjuju bit će jedna od tema panela. Govorit ćemo o prednostima elektronskog bankarstva za sigurno poslovanje i sigurnost zaposlenika.
Dat ćemoi odgovore na pitanja kako su savremena informatička rješenja dovela do uspješnog provođenja aktivnosti koje je unaprijedilo komunikaciju privrednih institucija i privrede te o načinu na koji bi trebalo iskoristiti vanrednu situaciju za razvoj i poboljšanje servisa.
O navedenim temama govorit će panelisti: Emil Kučković, LRC grupa), Vjekoslav Vuković, predsjednik VTK BiH, Lidija Žigić, predsjednica Uprave NLB banke d.d. Sarajevo, Mirza Klico, direktor City Špeda, Semir Junuzović, direktor Junuzović kopexa, Amela Muftić, direktorica Halcoma, Samir Jaganjac, direktor Brokers Teama i Boris Vukić, partner i jedan od osnivača Adizes Southeast Europe (ASEE).
Zaintersovani predstavnici kompanija za učešće na panelu koji će trajati od 14 do 15,30 sati, mogu se prijaviti na e-mail: info@poslovnenovine.ba ili na broj 033 568810.