Sarajevo: Opća bolnica dobija najmoderniji ultrazvučni aparat za unapređenje zdravstvene zaštite trudnica i porodilja

0
11
Sporazum su potpisali ministrica Pavić Pečenković i direktor bolnice Gavrankapetanović

Vlada Kantona Sarajevo dala je saglasnost na Sporazum o finansiranju nabavke modernog ultrazvučnog aparata novije generacije za unapređenje zdravstvene zaštite žena trudnica i porodilja za JU Opća bolnica ‘Prim. dr. Abdulah Nakaš’.
Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Enda Pavić Pečenković i direktor Opće bolnice Ismet Gavrankapetanović potpisali su Sporazum o finansiranju nabavke ultrazvučnog aparata za šta je izdvojeno 200.000 KM.
Kako je navedeno tokom potpisivanja Sporazuma, nabavka ultrazvučnog aparata uveliko će olakšati rad navedene ambulante u kojoj je u ovoj godini obavljeno 1.300 poroda. U dva ginekološka kabineta obavljena su 7.782 pregleda, a u dva akušerska 4.422.
Ovaj aparat omogućit će specijalistima ginekologije i akušerstva dalje usavršavanje iz uže specijalističke oblasti obzirom na tehničke mogućnosti aparata, kao i prenošenje znanja budućim generacijama.