Općina Ilidža: Počinje izgradnja posljednjeg dijela Sarajevske zaobilaznice

0
247
Spoj Mostarskog raskršća i Vlakova značajno će rasteretiri saobraćaj na zapadnom prilazu Sarajevu

Na području općine Ilidža (u MZ Blažuj) uskoro će početi izgradnja posljednjeg dijela Sarajevske obilaznice, odnosno poddionice LOT-3B, kao sastavnog dijela koridora 5C. Izgradnjom ove saobraćajnice, omogućit će se bolja povezanost autoceste na Koridoru 5C sa mrežom saobraćajnica nižeg ranga, magistralnim i lokalnim cestama. Vrijednost ugovora je 23.283.000 KM sa PDV-om.
Načelnik Općine Ilidža Nermin Muzur u srijedu (13. januara) će na lokaciji petlja Vlakovo (kod groblja) sa JP Autocesta Federacije BiH Adnanom Terzićem i izvođačem radova Euro-Asfalt d.o.o Hamedom Ramićem ozvaničiti početak izgradnje ove važne saobraćajnice, saopćeno je iz pres-službe Općine Ilidža.