Općina Novi Grad i Sparkasse Bank: Kreditna linija za rješavanje stambenih pitanja mladih

0
2466
Potpisan ugovor o saradnji između općine Novi Grad i Sparkasse Bank za rješavanje stambenih pitanja mladih

Predstavnici Općine Novi Grad Sarajevo i Sparkasse Bank potpisali su danas ugovor o saradnji koji ima za cilj pomoći mladima ove općine u rješavanju stambenih pitanja.
Riječ je o posebnoj kreditnoj liniji namjenjenoj rješavanju stambenih pitanja mladih osoba naseljenih na području općine Novi Grad Sarajevo. Općina je svojim budžetom planirala subvencioniranje dijela kamate kredita do 3% godišnje kamatne stope u prvih pet godina otplate, za kredite čiji iznos ne prelazi iznos od 120.000 KM i rok otplate do 20 godina.
“Izuzetno smo zadovoljni činjenicom da je baš Sparkasse Bank odabrana za banku partnera u ovom projektu. U najkraćem, ova kreditna linija namjenjena je mladima, do 35 godina, koji stanuju na području općine Novi Grad, i koji po prvi put rješavaju stambeno pitanje“, izjavio je Ahmed Karić, direktor Sektora za poslovanje sa stanovništvom Sparkasse Bank dd BiH.
On je podsjetio da Sparkasse Bank i općina Novi Grad već uspješno realizuju projekat namijenjen privrednim subjektima registrovanim na području općine vrijedan 10 miliona KM.
Prema danas potpisanom ugovoru, Sparkasse Bank je obavezna objaviti javni poziv potencijalnim korisnicima kreditne linije, imenovati članove zajedničke komisije koja će utvrditi Pravilnik o subvencioniranju kamate, dostavljati općini mjesečne izvještaje te snositi rizik od nenaplate sredstava.