Opel i Vauxhall zvanično se pridružili grupaciji PSA

S novom nastalom grupacijom će PSA zauzeti drugo mjesto u Evropi sa 17-postotnim tržišnim udjelom u prvom polugodištu 2017.

0
1378
Grupacija PSA je završila s preuzimanjem marki Opel i Vauxhall

Francuska grupacija PSA je najavila finalizaciju otkupa filijala Opel i Vauxhall od kompanije GM odnosno projekta koji je bio sklopljen 6. marta ove godine.
Zajedno s markama Opel i Vauxhall grupacija PSA će postati drugi najveći evropski proizvođač automobila koji će u prvom polugodištu ove godine zabilježiti 17-postotni tržišni udio. Na osnovu ove transakcije i od sada sa pet komplementarnih i dobro pozicioniranih automobilskih marki grupacije, PSA će ojačati svoju prisutnost na glavnim evropskim tržištima što će poslužiti i kao temelj za njenu profitabilnost po čitavom svijetu.
“Danas smo zajedno s markama Opel i Vauxhall ušli u novu etapu razvoja grupacije PSA“, izjavio je Carlos Tavares, predsjednik uprave grupacije PSA.
Od sada su Opel i Vauxhall obavezani za oblikovanje strateškog plana uz podršku grupacije PSA, čiji je cilj ponovo uspostavljanje ekonomskih temelja. Timovi marki Opel i Vauxhall će ovaj plan predstaviti u roku od 100 dana i pobrinuti se za njegovo izvođenje, u sklopu kojeg će se iskoristiti sinergije koje će stvoriti novonastala grupacija i za koje se ocjenjuje da će srednjoročno iznositi oko 1,7 milijardi eura godišnje.
Finalizacija ove transakcije predstavlja važan korak u razvoju grupacije PSA, koji je napravljen zahvaljujući snažnoj predanosti timova uključenih u ovu operaciju. Nadzorni odbor se zahvaljuje predsjedniku uprave Carlosu Tavaresu i finansijskom direktoru Jeanu Baptistu de Chatillonu za njihovu ključnu ulogu u sklopu upravnog odbora kod ove transakcije. Grupacija PSA ocjenjuje da svoje ciljeve mora usmjeriti u jačanje marke Opel pod uvjetima koji će biti kasnije definirani.
Usporedno s ovom operacijom odvija se i otkup evropskih finansijskih djelatnosti od kompanije GM Financial, koji je uvjetovan dobivanjem potvrde od regulatornih organa i planiran za drugu polovinu 2017. godine.