Operativna dobit Željeznica FBiH u 2017. rekordnih 18,96 miliona KM

0
1314
Za finansiranje održavanja željezničke infrastrukture planirano je 11,9 miliona KM

JP Željeznice Federacije BiH ostvarile su u 2017. godini operativnu dobit prije izdataka za kamate, porez na dobit i amortizaciju (EBITDA) u iznosu od 18.966.858 KM što je najbolji rezultat u posljednjih 25 godina. Operativna dobit u 2016. godini iznosila je 6.279.938 KM, saopćeno je iz ŽFBiH.
Operativni prihodi kompanije u 2017. godini iznose 113.402.237 KM i veći su za 6.628.055 KM u odnosu na 2016. godinu kada su iznosili 106.774.182 KM. Operativni rashodi iznose 94.435.379 KM i manji su za 6.058.868 KM u odnosu na 2016. godinu (100.494.247 KM).
“Utrostručili smo operativnu dobit u prošloj, u odnosu na 2016. godinu. Željeznice FBiH su u 2017. godini ostvarile najbolji rezultat u posljednjih 25 godina svog poslovanja. Gotovo u podjednakom omjeru su nam rasli prihodi i smanjeni rashodi”, istakao je Enis Džafić, generalni direktor JP Željeznice FBiH.
Džafić pojašnjava da su ključni faktori za povećanje prihoda kompanije bili povećanje prihoda iz teretnog saobraćaja, putničkog saobraćaja, održavanja lokomotiva i vagona za druge korisnike, te pružanje usluga na pruzi, iznajmljivanja lokomotiva i vagona.
“U 2017. godini prevezli smo 8.873.000 tona robe, što je za 10.000 tona više u odnosu na 2016. godinu, čime je nastavljen trend povećanja sa stabilnih 20% iznad prosjeka EU po kilometru pruge”, kazao je Džafić.
U putničkom saobraćaju Željeznice FBiH su prevezle 355.000 hiljada putnika, što je za 97.000 putnika više u odnosu na 2016. godinu (258.000).
“Naša odluka da BH Voz sa Talgo garinuturama stavimo u cjelosti u pogon na novim linijama Sarajevo – Čapljina i Sarajevo – Banja Luka, najviše je uticala na ovo značajno povećanje broja putnika. Osim toga ostvareni su prihodi pružanjem nove vrste usluga našim partnerima. Prvi put su naši inžinjeri i mehaničari u svojim radionicama uradili opravku lokomotive za kompaniju Arcelor Mittal, a vrijednost ugovora koji je realizovan iznosila je 516.000 KM”, kaže Džafić.
U strukturi operativnih troškova najveće smanjenje realizirano je smanjenjem broja uposlenika i to za 4.000.000 KM. Broj zaposlenih u 2017. godini manji je za 115 radnika. Samo u protekle tri godine broj uposlenika je smanjen za 431, dok je istovremeno povećan obim poslova, što ukazuje na povećanje produktivnosti rada.
“Prije ljeta očekujemo završetak radova na elektrifikaciji Unske pruge, čime ćemo po prvi put nakon 25 godina biti u stanju uspostaviti redovan putnički saobraćaj elektrovučom i potpuno uvođenje BH Voza na relaciji Bihać – Sarajevo. Ovim projektom, mi ćemo u cjelosti ispuniti naše obećanje da ćemo povezati putničkim saobraćajem sve regionalne centre u BiH”, kazao je Džafić.
On je dodao da su redovno izmirujući obaveze prema Poreskoj Upravi FBiH, zaustavili rast duga prema javnim fondovima u 2017. godini, ali i smanjili njihov glavni dug prema javnim fondovima za oko 5,5 miliona KM što također nije bio slučaj u zadnjih 25 godina. Džafić je zahvaljajući stabilizaciji poslovanja Željeznica FBiH izrazio optimizam da će biti nastavljen rast prihoda i razvoj kompanije.

Operativna dobit JP ŽFBiH u posljednje tri godine: 4. 066.521 KM (2015.), 6.279.938 KM (2016.) i 18.966.858 KM (2017.)