Operativna dobit Željeznica FBiH u 2018. rekordnih 19 miliona KM

0
919
Operativni prihodi ŽFBiH u 2018. iznose 115,6 miliona KM i veći su za 2., miliona KM u odnosu na 2017. godinu

Operativna dobit prije izdataka za kamate, porez na dobit i amortizaciju (EBITDA) JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo u 2018. godini iznosi 19.027.649 KM, dok je u 2017. godini iznosila 18.966.858 KM.
Operativni prihodi kompanije u 2018. iznose 115.638.989 KM i veći su za 2.236.752 KM u odnosu na 2017. godinu (113.402.237 KM).
“Rekordni rezultat operativne dobiti koju smo ostvarili u prošloj godini prije svega je zasluga radnika i dokaz ispravne poslovne politike kompanije. Vratili smo ponos željezničkom radniku i istovremeno odgovorili svim poslovnim zadacima uz zadržavanje trenda snažnog rasta i razvoja. Željeznice Federacije BiH su kičma razvoja i tako će ostati i u buduće“, izjavio je Enis Džafić, generalni direktor JP Željeznice FBiH.
Operativni rashodi u 2018. godini iznose 96.611.340 KM i veći su za 2.175.961 KM u odnosu na 2017. godinu kada su iznosili 94.435.379 KM.

Rast prevoza roba i putnika

“U 2018. godini prevezli smo 9.120.000 tona robe, što je za 247.000 tona više nego u 2017. godini kada je prevezeno 8.873.000 tona robe, što je rezultiralo povećanjem prihoda od prevoza roba za 6 miliona KM“, kazao je Džafić.
U putničkom saobraćaju Željeznice FBiH su u 2018. godini prevezle 413.471 putnika, što je povećanje od 58.368 putnika u odnosu na 2017. godinu.
“Ukoliko uporedimo period od dvije godine 2018. (413.471) – 2016. (258.000), broj prevezenih putnika veći je za 155.471 putnika, što je povećanje od 60 posto. Ostvareni prihodi u 2018. u putničkom saobraćaju veći su za 450.000 KM. Na porast broja prevezenih putnika u 2018. godini utjecalo je i otvaranje nove linije Sarajevo-Bihać“, kaže Džafić.
U strukturi operativnih prihoda za 2018. godinu najveće povećanje Željeznice FBiH su imale po osnovu prevoza roba i putnika u iznosu od 6,45 miliona KM, dok je najveće smanjenje operativnih prihoda po osnovu pružanja usluga na pruzi u iznosu od 5,6 miliona KM.
U strukturi operativnih rashoda za 2018. godinu kompanija je imala najveće povećanje rashoda po osnovu utroška električne energije i goriva za vuču vozova, održavanja lokomotiva, vagona, pružne mehanizacije i održavanja željezničke infrastrukture u iznosu od 3,1 miliona KM.
Najveće smanjenje operativnih rashoda u 2018. u odnosu na 2017. godinu Željeznice FBiH su ostvarile po osnovu smanjenja troškova radnika za 1,2 miliona KM.

Broj radnika u 2018. je za 131 radnika manji u odnosu na 2017. godinu. U protekle tri godine broj radnika koji su napustili preduzeće (penzija, smrt, sporazumni raskid ugovora) je 624 radnika. U posljednje tri godine u radni odnos su primljena 62 radnika (bivši radnici Gredelj-Revom Dobošnica). Svim radnicima koji su napustili preduzeće smo uvezali radni staž u ukupnom iznosu od oko 25 miliona KM.
Najznačajnije investicije koje su Željeznice FBiH realizovale u 2018. godini su:
1. Elektrifikacija Unske pruge Bihać-Bosanska Otoka 47 km.
2. Ugradnja optičkog kabla (64 vlakna) i tri telefonske centrale, Sarajevo-Čapljina-državna granica.
3. Nabavka dva drumsko-šinska bagera sa svim priključcima.
4. Nabavka i ugradnja putnog prelaza ‘Alića Han’ (Ilijaš).
5. Nabavka automatske praonice za pranje lokomotiva i vagona.

Smanjen poreski dug i plaćen elektromotorni voz Končaru

Generalni direktor Željeznica FBiH naglasio je da su ostvareni rezultati omogućili da kompanija redovno izmiruje tekuće ali i obaveze koje su nastale u ranijim periodima.
Prema javnim fondovima po osnovu poreza i doprinosa u 2018. godini uplaćeno je 37,2 miliona KM. Od navedenog iznosa 28,6 miliona KM odnosi se na tekuće obaveze, a iznos od 8,6 miliona KM na obaveze iz ranijih godina (period od 2001. do 2016. godine), čime je nastavljen trend smanjenja glavnog duga prema Poreskoj upravi FBiH.
Poređenja radi, glavni dug prema Poreskoj upravi FBiH prošle godine smanjen je za 5,5 miliona KM, što nije bio slučaj u posljednjih 25 godina.
Redovno se izmiruju i kreditne obaveze koje su nastale 2010. godine. U ovoj godini uplaćeno je 10 miliona KM po osnovu duga na ime kredita.
Također, u 2018. godini isplaćen je dio duga kompaniji Končar-električna vozila u iznosu od 12,6 miliona KM koji je nastao po osnovu ugovora iz 2008. godine za nabavku elektromotornog voza i revitalizaciju električnih lokomotiva.
U cilju daljeg unaprijeđenja rada i modernizacije JP ŽFBiH neophodna je potpuna primjena zakonske regulative koja uređuje rad JP ŽFBiH, i to: Zakona o Željeznicama FBiH, Zakona o finansiranju željezničke infrastrukture i sufinansiranju putničkog i kombinovanog saobraćaja i Zakona o finansijskoj konsolidaciji JP ŽFBiH, saopćeno je iz ove kompanije.