Opterećenje rada i poskupljenje struje u FBiH zatvaraju firme i gase radna mjesta

0
315
FBiH ima najveće opterećenje rada na svijetu, istakli poslodavci i sindikalisti

Udruženje poslodavaca Federacije BiH (UPFBiH) i Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira i Sindikat hemije i nemetala FBiH upozorili su da će populističko nadmetanje pozicije i opozicije ko će predložiti veći iznos minimalne plate, uz najveće opterećenje cijene rada u svijetu za rezultat imati zatvaranje firmi i gašenje radnih mjesta, prvenstveno obrta, mikro i malih preduzeća.
U okviru pres-konferencije koja predstavlja nastavak zajedničkih aktivnosti UPFBiH i sedam sindikata iz realnog sektora definiranih Zajedničkom platformom potpisanom sredinom ove godine, naglašeno je da je hitno potrebno smanjiti opterećenja na rad.
Istaknuto je da Federacija BiH ima najveće opterećenje rada na svijetu, što je ilustrirano činjenicom da od npr. 1.500 KM koje radnik zaradi, u ovome trenutku vlasti uzimaju 670 KM, a radniku ostaje 830 KM. Prijedlog UPFBiH je da se doprinosi smanje na 30 posto, čime bi država uzimala do 450 KM, a radnik bi dobijao 1.050 KM, što bi predstavljalo povećanje plate za više od 200 KM u odnosu na postojeće stanje.
“Povećanje svih plaća, a ne samo minimalnih, u Federaciji BiH je interes poslodavaca i radnika. Jedina rezerva za značajno povećanje plata upravo su porezi i doprinosi na plate. Poslodavci su saglasni kompletan iznos koji ostane nakon smanjenja poreza i doprinosa dati za povećanje plata, jer nam je stalo da imamo zadovoljne radnike“, rekao je Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH.
Naglašeno je da je u drugom bh. entitetu, Republici Srpskoj već niže opterećenje na cijenu rada, a od 1. januara naredne godine ono će iznositi 31 posto, dok je u FBiH opterećenje 42,5 posto.
Mladen Pandurević, direktor UPFBiH je naglasio da više od 85 posto privrednih subjekata u BiH čine obrti ili mikro i mala preduzeća sa jednim do 10 zaposlenih.
“Veliki broj njih će ukoliko ne dođe do značajnijeg smanjenja cijene rada, a dođe do znatnog povećanja minimalne plaće, biti prisiljeno otpuštati radnike ili zatvarati firme. Velike kompanije kojih u BiH ima oko dva posto će biti pogođene u puno manjoj mjeri“, naglasio je Pandurević.
Predsjednica Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira BiH Lejla Ćatić istaknula je da već godinama konstantno rastu troškovi života, a da je ovaj Sindikat uspio ispregovarati povećanje plaća u ovom sektoru za 25 posto.
“To je zajedničko rješenje do kojeg smo došli sa predstavnicima poslodavaca. Ukoliko želimo sačuvati radna mjesta, smanjiti odliv radne snage iz BiH moramo povećavati sve plate. A resurs za to su porezi i doprinosi čijim bi se smanjenjem omogućilo povećanje plata zaposlenih“, kazala je Ćatić.
Također je naglašeno da ne postoji niti jedan opravdan razlog za povećanje cijena električne energije za privredu u FBiH za 150 do 200 posto, naročito ako se zna da nijedna zemlja u svijetu nije povećala cijene električne energije za više od 33 posto.
“Vlada FBiH i elektroprivrede se još definitivno ne oglašavaju u vezi sa našim zahtjevima i očigledno kupuju vrijeme. U međuvremenu naše članice dobijaju ugovore za nabavku električne energije po cijenama čak za 220 posto većim u odnosu na one koje plaćaju sada. Posljedice tako drastičnih povećanja cijena električne energije za privredu najviše će osjetiti građani“, kazao je Adnan Smailbegović, direktor Udruženja poslodavaca FBiH.
Pandurević je upozorio medije da ne nasjedaju na spinove koji se pokušavaju plasirati u javnosti da će povećanje cijena električne energije osjetiti samo poslodavci i to oni najbogatiji.
“To nije tačno, naprotiv. Povećanje cijena električne energije privredi u FBiH dovest će do povećanja cijena hrane, roba i usluga koje plaćaju građani, koji će u stvari jedini biti pogođeni. Više od dvije trećine računa građana za električnu energiju iznose od 20 do 30 KM. Kada bi se povećala cijena električne energije za građanstvo za 10 posto, na godišnjem nivou građani bi plaćali 20 do 30 KM više račune. Sa povećanjem cijena električne energije za privredu koje će dovesti po povećanja cijena hrane, roba i usluga koje plaćaju građani, godišnje će morati izdvajati 250 do 300 KM više. Eto kako vlasti brinu o građanima i njihovom životnom standardu“, pojasnio je Pandurević.
Sektor hemije i nemetala također će biti pogođen najavljenim značajnim povećanjem cijena električne energije.
“Imamo kompanije koje sada plaćaju mjesečne račune za električnu energiju 500.000 KM, što je na godišnjem nivou šest miliona KM. Sa povećanjem cijena električne energije od 100 posto, računi će na godišnjem nivou iznositi 12 miliona KM. A zamislite da se samo dio tih sredstava preusmjeri na plate radnika, a ne na, ničim opravdano, enormno povećanje cijena električne energije. Bojimo se da ukoliko Vlada FBiH i odgovorni ne promijene svoj stav da će poslodavci imati dvije mogućnosti – smanjiti plate ili otpuštati radnike“, rekla je Smajlović te pozvala Vladu da ne donese odluku kojom će cijena električne energije drastično porasti.