Osigurani besplatni udžbenici učenicima od 1. do 5. razreda osnovnih škola u FBiH

0
185
Nabavku besplatnih udžbenika svim kantonima će refundirati Vlada FBiH

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke obavještava javnost i kantonalna ministarstva obrazovanja da će sredstva za nabavku besplatnih udžbenika za učenike od 1. do 5. razreda osnovne škole biti refundirana iz Budžeta Federacije BiH.
Ističu da je Vlada Federacije BiH u ovom trenutnku garant kantonalnim ministarstvima da će sredstva biti uplaćena odmah nakon usvajanja rebalansa Federalnog budžeta. Iz Ministarstva pojašnjavaju da je kašnjenje u isplati sredstava za nabavku udžbenika uzrokovano greškom u ekonomskom kodu do koje je došlo prilikom usvajanja Federalnog budžeta u januaru ove godine.
Federalno ministarstvo finansija je svojim aktom od 10.3.2023. godine obavijestilo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke da zbog navedene greške ne može dati saglasnost ovom ministarstvu da Vlada FBiH razmatra i usvoji predloženu Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom FBiH za 2023. godinu. Također, Ministarstvo finansija je istim aktom obavijestilo Ministarstvo obrazovanja i nauke da su uputili zahtjev Parlamentu Federacije BiH za razmatranje Prijedloga za ispravku tehničke greške u Budžetu FBiH za 2023. godinu i Zakonu o izvršavanju Budžeta FBiH za 2023. godinu.
Tom prilikom je Federalno ministarstvo finansija naložilo Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke da sačini novi prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera, a koji ne sadržava transfer za nabavku udžbenika za učenike osnovnih škola u FBiH od 1. do 5. razreda. S tim u vezi, Ministarstvo obrazovanja i nauke dostavilo je traženi korigirani prijedlog odluke, a koja je na sjednici Vlade FBiH 13.4.2023. godine i usvojena.
Također, Federalno ministarstvo finansija je istim aktom od 10.3.2023. godine obavijestilo da Ministarstvo obrazovanja i nauke, nakon što Parlament FBiH usvoji pomenuti Prijedlog za ispravku tehničke greške, treba sačiniti novi prijedlog odluke za Program nabavke besplatnih udžbenika, te isti prije upućivanja Federalnoj vladi na usvajanje dostaviti na mišljenje Ministarstvu finansija.
Iz Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke naglašavaju da će nakon ispravki grešaka u ekonomskom kodu sredstva kantonalnim ministarstvima obrazovanja Vlada FBiH isplatiti u najkraćem roku, a kako bi bili osigurani besplatni udžbenici učenicima od 1. do 5. razreda osnovnih škola u FBiH.