Osigurani depozit u bankama u BiH povećava se na 70.000 KM

0
802
Rast depozita na mjesečnom nivou registrovan je kod sektora stanovništva za 151,3 miliona KM

Upravni odbor Agencije za osiguranje depozita BiH, na sjednici održanoj 6. oktobra ove godine u Sarajevu, usvojio je odluku kojom se iznos osiguranog depozita u bankama u Bosni i Hercegovini povećava sa sadašnjih KM 50.000 na iznos od 70.000 KM, sa početkom primjene od 1.11.2022. godine.
Ovom odlukom Agencija za osiguranje depozita (AOD) Bosne i Hercegovine nastavlja doprinositi jačanju povjerenja u bankarski sistem te sveukupnoj financijskoj stabilnosti u državi. Istodobno, povećanjem iznosa osiguranog depozita Bosna i Hercegovina se nastavlja približavati standardima Evropske unije iz oblasti zaštite depozita, saopćeno je.
Podsjećamo, dosadašnji limit osiguranih depozita u iznosu od 50.000 KM (po deponentu po banci) uveden je od januara 2014. godine. Članice Agencije za osiguranje depozita su sve komercijalne banke koje posluju u BiH.
Inače, evropski sistemi osiguranja depozita određeni su na nacionalnom nivou, premda su minimalni standardi dogovoreni na nivou EU-a. Prema pravilima Evropske unije, takvim se sistemima garantuje za 100.000 eura po imatelju depozita.
Dodajmo i da je Upravni odbor AOD BiH na posljednjoj sjednici odlučio i da stopa premije za 2023. godinu za banke ostane nepromijenjena u odnosu na 2022. godinu, tj. zadržava se na 0,26 posto na godišnjem nivou.