Osiguravatelji zabrinuti zakonskim rokovima za provedbu liberalizacije tržišta osiguranja

Odredbe novog Zakona o obveznim osiguranjima u prometu koje se odnose na rokove u procesu liberalizacije tržišta osiguranja mogle bi ugroziti finansijsku stabilnost društava za osiguranje

0
551
Održan okrugli stol o 'izazovima Zakona o obveznim osiguranjima u prometu'

U organizaciji Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH (NADOS) u Sarajevu jučer je održan okrugli sto o temi ‘Izazovi Zakona o obveznim osiguranjima u prometu’ na kojem su, pored rukovodstva Agencije i Stručnog savjeta Agencije, učešće uzeli predstavnici Udruženja društava za osiguranje u FBiH, predstavnici Zaštitnog fonda FBiH, Biroa zelene karte u BiH i Agencije za osiguranje u BiH.
Učesnicima Okruglog stola prezentirana je analiza postojećih zakonskih rješenja kao i izazovi sa kojim se Agencija suočava u primjeni Zakona.
Temeljem sveobuhvatne analize izvještaja društava za osiguranje i mogućih potencijalnih rizika koji proističu iz procesa liberalizacije, a cijeneći iskustva tržišta osiguranja u regiji na kojima je provedena liberalizacija, direktor Agencije za nadzor osiguranja FBiH Ivan Luburić posebno je istakao na koji bi se način odredbe novog Zakona o obveznim osiguranjima u prometu, a koje se odnose na rokove u procesu liberalizacije tržišta osiguranja mogle odraziti na financijsku stabilnost društava za osiguranje, a samim time ugroziti stabilnost tržišta osiguranja u Federaciji BiH.
Skupu se obratio i Hrvoje Pauković, direktor Hrvatskog ureda za osiguranje koji je prenio iskustva, izazove i poteškoće sa kojima su se suočavali dionici u procesu liberalizacije tržišta osiguranja u Republici Hrvatskoj.
Predstavnici Udruženja društava za osiguranje, Zaštitnog fonda i Biroa zelene karte izrazili su svoju zabrinutost sa zakonskim rokovima utvrđenim za provedbu liberalizacije tržišta osiguranja.
Svi učesnici Okruglog stola istakli su neophodnost izmjena postojećeg zakonskog okvira. U tom pravcu Agencija za nadzor osiguranja FBiH će u narednom periodu prema nadležnim institucijama uputiti inicijativu za izmjene Zakona o obveznim osiguranjima, a u cilju zaštite osiguranika i osiguratelja na dobrobit industrije osiguranja. Agencija očekuje punu podršku svih dionika u ovom procesu.