Osloboditi Željeznice FBiH plaćanja putarine na dizel goriva

0
164
Oslobađanjem Željeznica FBiH plaćanja putarine snižavaju se troškovi poslovanja ove kompanije

Današnjom Odlukom, Vlada FBiH je utvrdila Prijedlog Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo plaćanja putarine za dizel goriva koja se koriste za pogon šinskih vozila u 2022. godini, u količini od 2.861.825 litara.
Razlog za donošenje Odluke je zahtjev Željeznica FBiH od 27.9.2021. godine, po kojem planske potrebe za dizel gorivom koje će biti korišteno za pogon šinskih vozila u periodu od 1.1. do 31.12.2022. godine iznose 2.861.825 litara, što je približno kao i u 2021. godini.
Željeznice Federacije raspolažu sa 70 posto elektrificirane pruge i saobraćaj na neelektrificiranim prugama obavljaju lokomotive tzv. dizelke, kao i na djelovima pruge na kojima dođe do kvara elektro sistema.
Oslobađanjem Željeznica FBiH od plaćanja putarine snižavaju se troškovi poslovanja ovog privrednog subjekta od strateškog značaja za Federaciju BiH.