Otkazane aukcije trezorskih zapisa Federacije BiH

0
678
Federalno ministarstvo finansija naloge prema kantonima i bankama pušta 10. u mjesecu

Federalno ministarstvo finansija saopćilo je danas da otkazuje aukciju trezorskih zapisa planiranu za 11.6.2019. godine.
Iz resornog ministarstva navode da je aukcija trezorskih zapisa otkazana zbog adekvatnog nivoa likvidnosti Jedinstvenog računa Trezora Federacije BiH i smanjene potrebe za finansiranjem.