Otkazane aukcije trezorskih zapisa Federacije BiH

0
563
Ministarstvo finansija FBiH: Za isplatu invalidnina i boračkih naknada uplaćen 41 milion KM

Federalno ministarstvo finansija saopćilo je danas da otkazuje aukciju trezorskih zapisa planiranu za 11.6.2019. godine.
Iz resornog ministarstva navode da je aukcija trezorskih zapisa otkazana zbog adekvatnog nivoa likvidnosti Jedinstvenog računa Trezora Federacije BiH i smanjene potrebe za finansiranjem.