Otvoren konkurs za 100 BBI stipendija za regiju sjeverne BiH

0
2758
BBI banka nastavlja sa podjelom stipendija

BBI banka nastavlja sa podjelom 500 stipendija godišnje za djecu bez roditelja iz ‘Fonda Sheikh Saleh Kamel’. Danas je otvoren konkurs za regiju sjeverne BiH, gdje će biti dodijeljeno 100 stipendija.
Ova regija obuhvata područje Tuzlanskog kantona (Banovići, Čelić, Doboj Istok, Gračanica, Gradačac, Kalesija, Kladanj, Lukavac, Sapna, Srebrenik, Teočak, Tuzla, Živinice), Posavskog kantona (Domaljevac-Šamac, Odžak, Orašje) i općine: Derventa, Bosanski Brod, Doboj i Doboj Istok, Modriča, Šamac, Petrovo, Lopare, Bijeljina, Ugljevik, Zvornik, Šekovići, Vlasenica, Bratunac, Milići i Srebrenica, te Brčko distrikt.
Kandidati zainteresirani za učešće na konkursu trebaju do 9. avgusta 2017. dostaviti svu potrebnu dokumentaciju Komisiji za dodjelu stipendija sa naznakom ‘Konkurs za stipendije iz Fonda Sheikh Saleh Kamel – Region 1 – sjeverna BiH’ lično, predajom u prostorijama filijala/poslovnica BBI u Tuzli, Brčkom, Gradačcu, Gračanici, Srebreniku, Kalesiji, Živinicama, Bratuncu i Bijeljini.
Pravo učešća imaju djeca bez jednog ili oba roditelja, učenici osnovnih i srednjih škola te redovni studenti fakulteta, državljani BiH, sa teritorije regiona sjeverne BiH. Visina mjesečne stipendije koja se isplaćuje u 12 rata iznosi KM protuvrijednost iznosa od 100 USD.
Potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
• Zahtjev za stipendiju s obaveznim ličnim podacima aplikanta (ime i prezime, ime jednog roditelja, adresa, grad i kontakt telefon);
• Kopija rodnog lista;
• CIPS-ova prijava o mjestu boravka (ne starija od 3 mjeseca);
• Odgovarajući dokument kojim se potvrđuje status redovnog učenika, odnosno studenta;
• Odgovarajući dokument kojim dokazuje postignuti uspjeh u školi/fakultetu (prosjek ocjena zadnje završene školske/akademske godine 2016/2017.;
• Odgovarajući dokument kojim se potvrđuje da se radi o djetetu bez oba ili jednog roditelja (smrtni list), djetetu šehida, odnosno poginulog borca;
• Odgovarajući dokumenat da u zajedničkom domaćinstvu postoji civilna žrtva rata, logoraš ili RVI preko 50%;
• Kućnu listu;
• Odgovarajući dokument kojim dokazuje primanja/neprimanja članova (potvrda o visini primanja i radnom statusu), ili ukoliko su roditelji nezaposleni potvrda sa biroa za zapošljavanje ili potvrda školske ustanove za članove domaćinstva koji se nalaze na školovanju (obavezno za svakog člana domaćinstva);
• Dokaz o angažiranosti aplikanta ili njegovog roditelja na društveno posebno odgovornim angažmanima (članstvo u asocijacijama, posebni projekti iz oblasti odgoja djece i mladih i sl.);
• Izjavu da aplikant nije korisnik – primalac niti jedne druge stipendije.
Sve dodatne informacije kandidati mogu saznati na web stranici www.bbi.ba ili pozivom na besplatni info telefon 0800 200 20.