Otvorena hibridna sala u Centru za srce Sarajevo, omogućene naprednije procedure u interventnoj kardiologiji i kardiohirurgiji

0
315
Prigodna svečanost u Centru za srce Sarajevo povodom otvorenja hibridne sale

U Centru za srce Sarajevo danas je otvorena hibridna sala koja će omogućiti kvalitetnije procedure u oblasti interventne kardiologije i kardiohirurgije.
Direktor Centra za srce i kardiohirurg Mirsad Kacila i ministar zdravstva Kantona Sarajevo prof.dr. Haris Vranić su tom prilikom naglasili kako je ovo objektivna potreba za pacijente u KS i šire.
“Ova sala će omogućiti da razvijemo dva programa. Prvi podrazumijeva implantaciju stentova u svim krvnim sudovima tijela, a drugi je program neurointerventne radiologije u okviru kojeg bi u narednom periodu pokušali raditi na tzv. zlatnom satu u oblasti neurologije, akutnim stanjima, akutnim moždanim udarima, itd”, naveo je dr. Kacila.
Istakao je da ova sala predstavlja veliku investiciju i omogućava Sarajevu da se približi nekim centrima u zemljama okruženja koje se bave ovakvom vrstom interventne kardiologije i kardiohirurgije.
“Poenta je da dokažemo da se i u Sarajevu i BiH može raditi kvalitetno, sa vrhunskim stručnjacima u ovako specifičnim procedurama”, naglasio je dr. Kacila.
Ministar Vranić je rekao kako je ovo veliki korak za zdravstveni sistem u Kantonu Sarajevo, jer napokon dobijamo jednu hibridnu salu, koja je sami vrh evropskog i svjetskog standarda.
“Kanton Sarajevo je preko Zavoda zdravstvenog osiguranja osigurao da intervencije koje se budu radile na velikim krvnim sudovima budu plaćene iz fonda zdravstvenog osiguranja. Pronaći ćemo prostora i novca da i ostale procedure koje će se izvoditi u ovoj sali budu na teretu Zavoda. To naši pacijenti zaslužuju”, istakao je ministar Vranić.