Otvorena obnovljena Klinika za neurologiju i psihijatriju u Sarajevu

0
2695
Klinika za neurologiju i psihijatriju obnovljena je po svjetskim standardima energijske efikasnosti

U okviru najvećeg projekta energijske efikasnosti u BiH (Bosnia Energy Efficiency Project – BEEP) svečano je otvorena obnovljena Klinika za neurologiju i psihijatriju u Sarajevu, na kojoj je finalizirana implementacija mjera energijske efikasnosti.
U obnovu je uloženo 1.163.028,19 KM s PDV-om, a radovi su realizirani u skladu sa svjetskim standardima iz oblasti energijske efikasnosti.
Mjere energijske efikasnosti podrazumijevale su termoizolaciju fasadnih zidova, zamjenu dotrajalih otvora sa novim otvorima, termoizolaciju stropa prema tavanu i podgleda međuspratne konstrukcije iznad negrijanog podruma, sanaciju krovnog pokrivača na centralnom dijelu klinike, te sporednom bloku, kao i sanaciju ravnih krovova na centralnom dijelu objekta.
“Do sada je kao rezultat uspješne saradnje sa Vladom Kantona Sarajevo, u ovom kantonu obnovljeno ukupno pet javnih objekata, uz investiciju od 3,3 miliona KM samo u radove. U planu nam je da u 2018. godini obnovimo dodatna tri objekata u ovom kantonu, uz investiciju od gotovo 1 milion KM, na čemu intenzivno radimo”, izjavio je federalni ministar prostornog uređenja Josip Martić, na svečanoj ceremoniji upriličenoj tim povodom.
Martić je istakao da su u protekle dvije i po godine obnovljena 33 javna objekta širom Federacije BiH, pri čemu je Ministarstvo prostornog uređenja investiralo više od 19 miliona KM.
“Implementirane mjere energijske efikasnosti će smanjiti potrebu objekta za energijom, što će u konačnici rezultirati manjim troškovima održavanja i većim finansijskim uštedama”, izjavio je Mustafa Čopelj, voditelj Bosnia Energy Efficiency Project-a za Federaciju BiH.
Direktorica KCUS-a Sebija Izetbegović izrazila je veliko zadovoljstvo urađenim, s obzirom na to da je objekat Klinike za neurologiju i psihijatriju star preko 100 godina i da je od svog nastanka renoviran samo dva puta.
“Raduje me činjenica da su uposlenici i korisnici klinika obnovom objekta dobili mnogo bolje uslove za rad i boravak, a osim toga auditom je procijenjeno da će godišnje uštede na troškovima za energiju iznositi oko 180.000 KM”, kazala je direktorica KCUS-a.
Tokom tri godine trajanja ovog projekta Vlade FBiH koji je finansiran sredstvima Svjetske banke, a implementira se u okviru Ministarstva prostornog uređenja, ostvareni su mnogobrojni benefiti, kroz uštede u energiji, podizanju komfora i kvaliteti boravka za više od 220.000 korisnika, smanjenju emisije CO2, te otvaranju novih radnih mjesta, što pokazuje koliki je značaj energijske efikasnosti za bh. društvo.