Ove godine 22 studenta iz BiH bila na ferijalnom radu u Njemačkoj

0
455
Muamer Bandić više nije direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH

Agencija za rad i zapošljavanje BiH od 2005. godine provodi program Ferijalnog rada studenata u SR Njemačkoj. Program je namijenjen studentima koji su redovni studenti univerziteta i visokih škola u BiH, koji nisu upisani u posljednju godinu studija, te koji dobro vladaju njemačkim jezikom i spremni su za rad u Njemačkoj u periodu koji nije kraći od dva mjeseca.
“Kao i svake godine mi smo u decembru prošle godine putem web stranice objavili javni poziv za program Ferijalnog rada u SR Njemačkoj. Za 2019. godinu imali smo odobrenu kvotu za 150 studenata, a ukupno se na program prijavilo 57 studenata“, rekao je Muamer Bandić, direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH.
Nakon završetka procesa prijavljivanja, prijave su proslijeđene u Centralni ured za posredovanje u zapošljavanju (ZAV) Savezne agencije za rad SR Njemačke, a od maja mjeseca su počele stizati prve radne ponude za studente.
“Ove godine su iz ZAV-a došle 23 radne ponude, a za 22 studenta je urađeno posredovanje i oni su otišli na rad u Njemačku, dok jedna radna ponuda nije prihvaćena. Poređenja radi u posljednjih 5 godina na ferijalni rad je odlazilo godišnje između 15 i 50 studenata, a taj broj zavisi prije svega od broja dostavljenih radnih ponuda iz ZAV-a, te zavisi od broja studenata koji na kraju prihvate ponuđene poslove“, rekao je Bandić.
On je dodao da je dosadašnja praksa pokazala da dobar dio studenata koji dobiju priliku da rade u Njemačkoj putem ovog programa, a ostave dobar utisak kod poslodavaca, u narednim godinama nastavlja ići na sezonski rad u Njemačku na način da ih direktno kontaktiraju poslodavci.
“Potrebno je reći da se putem ovog programa ne može na duže od 3 mjeseca ostati u Njemačkoj, te se svi mladi ljudi koji odu na sezonski rad uredno vrate u BiH “, rekao je Bandić.