Ove zemlje su imale najviše stranih ulaganja u 2020.

0
553
Najveći korisnici stranih direktnih ulaganja (SDI) u 2020. godini

Kina je sa 212,5 milijardi dolara bila najveći korisnik stranih direktnih stranih ulaganja u svijetu 2020. godine. To je 14% više u odnosu na 2019. godinu kada je priliv stranih investicija iznosio 187,2 milijarde dolara, podaci su MoneyTransfers.com koji je analizirao najnovije podatke Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) kako bi utvrdio koje su zemlje u svijetu imale najveću, a najmanje koristi od stranih direktnih stranih ulaganja (SDI) u 2020. godini.
Iako su Sjedinjene Američke Države (SAD) na drugom mjestu po broju priliva stranih direktnih investicija u 2020. godini (177,1 milijarda dolara), u odnosu na prethodnu godinu zabilježen je pad od 37% imajući u vidu da su SDI u 2019. godini u SAD-u iznosile 282,1 milijardu dolara.
U 2020. godini Indija je primila 64,4 milijarde dolara direktnih stranih ulaganja, što je porast više od četvrtine u odnosu na 2019. godinu kada su SDI iznosile 50,6 milijardi USD. Taj rast svrstava Indiju na treće mjesto ljestvice najvećih korisnika stranih direktnih ulaganja.

Top 10 zemalja s najviše SDI u 2020: Na prvom mjestu je Kina

Luksemburg sa SDI od 62 milijarde dolara je među zemljama koje su imale preko 60 milijardi dolara stranih direktnih stranih ulaganja u 2020. godini.
Iako je Njemačka zabilježila međugodišnji pad od 34%, ona je i dalje četvrta na globalnoj ljestvici priliva SDI. Njemačka je zabilježila 35,6 milijardi dolara ulaznih investicija tokom 2020. godine, pozicionirajuće je iznad Irske i Meksika.
Nasuprot tome, i Švedska i Izrael imali su povećan priliv SDI od 2019. do 2020. godine. Što se tiče najvećeg ukupnog priliva stranih direktnih investicija, Švedska sa 26,1 milijardi nadmašuje Izrael sa 24,8 milijardi dolara.
Brazilu sa 24,8 milijardi dolara dijeli deveto mjesto sa Izraelom. Ipak, Brazil je zabilježio pad od 62% u odnosu na prethodnu godinu, kada je ukupan iznos SDI iznosio čak 65,4 milijarde dolara, što je gotovo dvije trećine manje na godišnjem nivou.
Među Top 10 zemalja s najvećim prilivom direktnih stranih ulaganja u 2020. je i Kanada sa SDI od 23,8 milijardi dolara, što je na godišnjem nivou smanjenje od 50%.
Od zemalja iz našeg regiona Slovenija se nalazi na 32 mjestu po prilivu SDI sa 528 miliona dolara što je pad 56 posto u odnosu na 2019. kada je priliv stranih investicija iznosio 1,2 milijardi dolara.