BiH: Pandemija prepolovila granični promet putnika u prvom kvartalu

0
287
Izvor: Agencija za statistiku BiH; Granična policija BiH

Ukupan granični promet putnika na ulazu u Bosnu i Hercegovinu u prva tri mjeseca 2021. godine iznosio je 2.123.563 putnika, što je manje za 49,6 posto u odnosu na prvi kvartal 2020. (predpandemijski period), kada je u BiH ušlo čak 4.213.687 putnika.
Sličan omjer je i kad je riječ o graničnom prometu putnika na izlazu iz BiH. Naime, na izlazu iz BiH u prvom kvartalu 2021. granični promet putnika iznosio je 2,199,189, što je manje za 49,4 posto nego godinu ranije (4,349,367 putnika).
U strukturi ukupnog broja putnika koji su ušli u BiH u prvom kvartalu 2021. godine, 44,8% se odnosi na domaće putnike (950.939), a 55,2% na strane putnike (1.172.624).
U odnosu na vrstu saobraćaja, 98,2% graničnog prometa putnika se odnosi na cestovni granični promet.
U ulazu u BiH u prvom kvartalu 2021. godine granični promet putničkih cestovnih motornih vozila iznosio je 951.064 vozila što je manje za 45,3% u odnosu na prvi kvartal 2020. godine (1.738.325 vozila).
U strukturi cestovnog graničnog prometa motornih vozila, 37,9% učestvuju domaća vozila, a 62,1% su strana vozila.

Izvor: BHAS; Granična policija BiH

Prema podacima Granične policije Bosne i Hercegovine, granični promet putnika u prvom kvartalu 2021. je najfrekventniji prema Hrvatskoj (53%), prema Srbiji (43%) i prema Crnoj Gori (4%).