Pandemija ugrozila turizam u BiH: U aprilu bilo samo 1.539 turista

0
704
Izvor: Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine

U Bosni i Hercegovini je aprilu ove godine boravilo 1.539 turista (1.271 domaći gosti i 268 strani turisti), što je manje za 94,3% u odnosu na mjesec ranije i za 98,9% manje u odnosu na april 2019. godine. Turisti su u aprilu 2020. ostvarili 7.851 noćenje, što je manje za 88,4% u odnosu na mart i za 97,3% manje u odnosu na april 2019. godine, podaci su Agencije za statistiku BiH.
U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista je 70,6% dok je 29,4% učešće stranih turista. Broj noćenja domaćih turista manji je za 82,4% u odnosu na mart 2020. i manji za 93,1% u odnosu na april 2019. godine.
Broj noćenja stranih turista manji je za 93,6% u odnosu na mart 2020. i za 98,9% manji u odnosu na april 2019. godine.

Izvor: Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine

U strukturi noćenja stranih turista u aprilu 2020. najviše noćenja ostvarili su turisti iz Kuvajta (17,3%), Srbije (16,5%), Saudijske Arabije (12,6%), Hrvatske (7,4%), Kine (6,5%) i Rusije (5,5%) što je ukupno 65,8%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 34,2% noćenja.
Što se tiče dužine boravka stranih turista u našoj zemlji, na prvom mjestu su: Belgija, Luksemburg, Turska, Ukrajina i Kina sa prosječnim zadržavanjem 30 noći te Saudijska Arabija sa 29 noći.
Ovi statistički podaci uzrokovani su pandemijom virusa Covid-19, čije su se posljedice posebno odrazile na sektor turizma u cijeloj BiH. Podsjetimo, u periodu mart i april ove godine došlo je do zatvaranja granica i obustave rada većine smještajnih objekata, te gotovo potpunog zastoja u turističkom prometu.
Inače, turistima je u aprilu 2020. u BiH bilo na raspolaganju 4.680 apartmana i mjesta za kampiranje što je za 76,7% manje u odnosu na april 2019. i 8.948 raspoloživa kreveta što je manje za 79,1% u odnosu na isti mjesec 2019. godine.
U aprilu 2020. u okviru djelatnosti – Hoteli i sličan smještaj turistima je bilo na raspolaganju ukupno 4.536 soba i apartmana što je za 74,7% manje u odnosu na april 2019. i 8.554 kreveta što je za 76,8% manje u odnosu na isti mjesec prethodne godine.
Neto stopa iskorištenosti stalnih kreveta u aprilu 2020. iznosila je 3,3%.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 91,5%.

Vezani tekstovi:
Pandemija rastjerala turiste u FBiH: U aprilu 95,3% manje gostiju 
RS: Korona skresala broj turista u aprilu čak 93,3%