Pandemija usporila rast premije osiguranja u Federaciji BiH

0
1560
Izvor: Agencija za osiguranje FBiH

Autor: M. Pe. / Profitiraj.ba

U Federaciji BiH je u martu ove godine (početak pandemije koronavirusa u BiH) premija osiguranja imala rast od 4,9 posto, dok je na primjer u februaru taj procentualni rast bio dvostruko veći i na godišnjem nivou iznosio je 10,5 posto, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Prema preliminarnim podacima, ukupna zaračunata premija 11 osiguravajućih društva iz Federacije BiH i njihovih filijala koje posluju u entitetu RS, iznosila je na kraju marta ove godine 131 milion KM (oko 67 miliona eura), dok je u istom mjesecu lani premija iznosila oko 124,8 miliona KM (63,8 miliona eura).
Usporeniji premijski rast na mjesečnom nivou evidentan je i kod neživotnih osiguranja, koja čini 74,2 posto ukupne premije u Federaciji BiH. Dok je u februaru ove godine premija neživotnih osiguranja imala rast od 9,6 posto, u martu je taj rast bio samo 4,4 posto, sa ukupnom premijom od 97,2 miliona KM.
I kod životnih osiguranja zabilježen je sporiji premijski rast na mjesečnom nivou. Naime, u odnosu na februar (rast 13%), premija životnih osiguranja na kraju marta 2020. na godišnjem nivou imala je rast od 6,5 posto i dosegla je blizu 33,8 miliona KM.
Najzastupljenija vrsta osiguranja u segmentu neživotnih osiguranja i dalje je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila sa zaračunatom premijom na kraju marta 2020. u iznosu od blizu 51,6 miliona KM ili za 2,5 posto višom u odnosu na 50,3 miliona KM iz marta prošle godine.
U segmentu životnih osiguranja, najveći udio ima klasično životno osiguranje s premijom krajem marta u iznosu od 30,6 miliona KM, što je 4,9 posto više u odnosu na 29,2 miliona KM iz marta lani.
Lidersku poziciju u FBiH na kraju prvog kvartala ove godine zadržalo je Sarajevo osiguranje sa premijskim rastom od 7,6 posto i zaračunatom bruto premijom od 16,7 miliona KM (1Q 2018: 15,5 miliona KM). U ukupnoj premiji Sarajevo osiguranja dominiraju neživotna osiguranja sa premijom od 15,4 miliona (mart 2018: 14,4 miliona KM) koja su na kraju ovogodišnjeg prvog kvartala imala rast od 7,3 posto, dok su životna osiguranja (oko 1,3 miliona KM) rasla po stopi od 11,1 posto.
UNIQA je na drugom mjestu sa ukupnom premijom od 16,5 miliona KM i premijskim rastom od 3,6 posto na kraju prvog ovogodišnjeg kvartala, dok je lider na tržištu BiH po osnovu životnih osiguranja sa premijom od 8,8 miliona KM, ispred Vienna osiguranja (oko 8,4 miliona) i Grawe osiguranja Sarajevo (oko 7,3 miliona KM)…
Triglav osiguranje Sarajevo se popelo na treće mjesto sa premijskim rastom od 24,6 posto. Ukupna zaračunata bruto premija ove članice slovenske Triglav Grupe zaključno sa martom ove godine iznosila je oko 15,3 miliona KM (mart 2018: 12,3 miliona KM) i najvećim dijelom ostvarena je po osnovu neživotnih osiguranja (oko 9,3 miliona KM).
Na četvrto mjesto je palo Adratic osiguranje (bivše Bosna-Sunce osiguranje) sa premijskim padom od 0,5 posto na godišnjem nivou i ukupnom premijom od blizu 15,2 miliona KM. Adriaticova premija najvećim dijelom ostvarena je po osnovu neživotnih osiguranja (14,3 miliona KM) koja je na godišnjem nivou imala rast od 1,7 posto.
Među Top 5 osiguravatelja je i Euroherc, druga članica Agram koncerna. Ovaj osiguravatelj je na kraju marta ove godine imao premijski rast od 4,2 posto i zaračunatu premiju od blizu 15 miliona KM, dok je u martu lani ta prermija iznosila blizu 14,4 miliona KM.
Osim Adriatic osiguranja, premijski pad od 19 posto na kraju marta ove godine imalo je i Croatia osiguranje sa sjedištem u Mostaru odnosno Ljubuškom, te Camelija osiguranje iz Bihaća sa malim padom (-0,1%) premije.
Na tržištu Federacije BiH posredstvom svojih podružnica poslovalo je i deset osiguravatelja sa sjedištem u Republici Srpskoj, odnosno Brčko distriktu koji su zaračunali ukupnu premiju u iznosu od blizu 12,4 miliona KM uz premijski rast od 8,7 posto u odnosu na mart prošle godine kada je njihova premija iznosila oko 11,4 miliona KM.
Najveći iznos premije (5 miliona KM) zaračunalo je Wiener osiguranje iz Banja Luke, a slijedi Aura sa blizu 2 miliona, te Dunav osiguranje sa premijom od 1,4 miliona KM…