Pandemija uzdrmala turizam u BiH: Broj turista smanjen za četvrtinu

0
896
U FBiH je u aprilu registrovano samo 760 turista - stranih 159 i 601 domaćih

Bosnu i Hercegovinu je u prva tri mjeseca 2020. godine posjetilo 176.919 turista što je manje za 25,4 posto, a u tom periodu gosti su ostvarili 423.970 noćenja, što je takođe manje za 20,3% u odnosu na prvo tromjesečje 2019. godine.
Ovi podaci ne čude jer je i u BiH u martu zbog pandemije koronavirusa proglašeno vanredno odnosno stanje prirodne nesreće. Podsjetimo, Vijeće ministara BiH je sredinom marta počelo sa uvođenjem restriktivnih mjera za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, broj noćenja domaćih turista u periodu januar-mart 2020. manji je za 16,5%, dok je broj noćenja stranih turista manji za 22,2% u odnosu na isti period prošle godine. U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista je 35,2%, a 64,8% stranih turista.
U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske (33,4%), Srbije (19,1%), Slovenije (6,3%), Turske (4,1%), Crne Gore (3,7%), Njemačke (2,9%), Kine (2,4%) i Austrije i Italije (sa po 2,0%), što je ukupno 75,9%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 24,1% noćenja.
Što se tiče dužine boravka stranih turista u BiH, na prvom mjestu su gosti iz Irana sa 13,1 noći, zatim Južnoafričke Republike sa 5,8 noći, Kuvajta sa 4,4 noći te Kipra sa 4,1 noći.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 93 posto.
Kakva će turistička posjeta BiH biti u narednom periodu, ostaje da vidimo. Ipak, imajući u vidu poboljšanje epidemiološke situacije, i bh. zvaničnici (poput nekih država u okruženju i EU) razmatraju mogućnost otvaranja granica BiH za strane državljane, koji su od velikog značaja za turistički sektor.