PANTHEON konferencija: U fokusu digitalni napredak u poslovnom okruženju

0
1452
PANTHEON konferencija održat će se 13. juna u Sarajevu

Glavna tema PANTHEON konferencije koja će se održati 13. juna ove godine u Hotelu Hills u Sarajevu je ‘Digitalizacija 2019 u praksi’.
Fokus je na potrebama malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini, a cilj konferencije je učesnicima pokazati prednosti primjene digitalnih alata u svakodnevnom poslovanju na konkretnim primjerima iz prakse te ih približiti digitalnoj transformaciji.
Konferencija će biti otvorena okruglim stolom o temi ‘Stanje digitalizacije i vizija digitalne budućnosti bh. privrede’, a svoje učešće su najavili: Dr. sc. Vjekoslav Vuković, dopredsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH, Tatjana Vučić, izvršna direktorica Bit Alijanse, mr. sc. Aleksandar Mastilović, stručni savjetnik generalnog direktora Regulatorne agencije za komunikacije BiH, Vlatko Drmić, pomoćnik ministra komunikacija i prometa BiH, Sektor za komunikacije i informatizaciju, mr. Haris Hadžialić, direktor Global GPS BH, Nedim Pašić, direktor Datalab BH i potpredsjednik Upravnog odbora Datalab Tehnologije.
Razgovarat će se o rezultatima digitalizacije u Bosni i Hercegovini kao i viziji za budućnost, strategijama za uspješnu digitalizaciju u kompanijama, te preporučenim digitalnim i PANTHEON praksama po profilima i tipovima kompanija.
Konferencija stavlja fokus na privredni sektor, potrebe direktora, računovođa, kao i ostale poslovne funkcije u procesu digitalizacije, te će tako biti predavanja i radionice i organizirani.
“Kao vodeći ponuđač jezički i zakonodavno lokaliziranog ERP software-a u Adriatik regiji sa više od 57.000 korisnika imamo veliku odgovornost u segmentu malih i srednjih preduzeća pa i šire da ponudimo u obliku poslovnih rješenja najbolje odgovore na izazove i prilike digitalne transformacije i to smo vrlo ozbiljno shvatili. U okviru predavanja i raznolikih, korisnih rasprava želimo potaknuti inicijative i konkretne korake napretka u preduzećima koja koriste naš poslovni program, pa i šire“, kazao je Nedim Pašić, direktor Datalab BH.