PBS: Neto dobit na polugodištu porasla 74,3%, na 1,76 miliona KM

0
337
Privredna banka Sarajevo

Privredna banka Sarajevo (PBS) d.d. Sarajevo poslovala je u prvom polugodištu 2020. s neto dobiti od blizu 1,76 miliona KM što je za 74,3 posto više u odnosu na isti period prošle godine kada je dobit poslije poreza iznosila oko milion maraka, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Iz PBS-a navode da su na ostvarenje pozitivnog finansijskog rezultata uticale značajne naplate nekvalitetne aktive, realizacija prodaja imovine stečene u procesu naplate potraživanja, kao i stabilni prihodi tekućeg poslovanja.
Prema podacima iz polugodišnjeg finansijskog izvještaja PBS-a, neto prihodi od kamata porasli su za 2,6 posto, na 4,48 miliona sa 4,36 miliona KM iz juna prošle godine, dok su neto prihodi od naknada i provizija smanjeni za 1,5 posto, na 2,66 miliona sa 2,70 miliona KM.
Poslovna aktiva PBS-a na kraju juna ove godine iznosila je oko 546,24 miliona KM i manja je za 0,2 posto u odnosu na kraj 2019. godine (547,20 miliona KM), što je najvećim dijelom posljedica primjene odluke FBA i računovodstvenog otpisa kredita.
Iz PBS-a pojašnjavaju da je u aktivi banke došlo je do rasta pozicija novčanih sredstava, vrijednosnih papira po fer vrijednosti u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, kredita i ispravki vrijednosti za stavke aktive, a smanjenje je ostvareno na poziciji vrijednosnih papira po amortiziranom trošku i ostale aktive.
U pasivi najznačajniji rast ostvaren u poziciji depozita, a porasla je i pozicija ostalih obaveza, dok je smanjenje ostvareno na poziciji obaveza po uzetim kreditima kao rezultat otplate obaveze i poziciji kapitala.
U prvom polugodištu 2020. ukupan kapital PBS-a je smanjen za 22,8 posto, na 44,67 miliona sa 57,84 miliona KM s kraja 2019. godine.
Privredna banka Sarajevo je na kraju juna ove godine imala 166 zaposlenih što je za tri radnika više nego u istom periodu lani.