PBS: Neto dobit u 2020. porasla 38%, na 4,7 miliona KM

0
649
Privredna banka Sarajevo

Privredna banka Sarajevo (PBS) d.d. Sarajevo poslovala je u 2020. godini s neto dobiti od blizu 4,77 miliona KM što je za 1,31 milion KM ili za 38 posto više u odnosu na 2019. godinu kada je dobit poslije poreza iznosila oko 3,46 miliona KM, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Iz PBS-a navode da su na povećanje dobiti (+37,96%) osim solidnog rezultata ostvarenog iz tekućeg poslovanja, uticali i značajniji prihode ostvareni smanjenjem rezervisanja usljed naplate potraživanja iz nekvalitetne aktive te smanjenje operativnih rashoda.
Prema podacima iz finansijskog izvještaja PBS-a, neto prihodi od kamata porasli su u 2020. za 1,8 posto, na 8,96 miliona sa 8,80 miliona KM iz 2019. godine, dok su neto prihodi od naknada i provizija smanjeni za 4,2 posto, na 5,52 miliona sa 5,76 miliona KM.
Neto aktiva PBS-a na kraju 2020. godine iznosila je oko 576,11 miliona KM i veća je za 28,91 miliona KM (+5,3%) u odnosu na 2019. godinu kada je iznosila 547,20 miliona KM, najvećim dijelom zbog rasta depozita.
Iz PBS-a pojašnjavaju da je u aktivi banke došlo je do rasta pozicija novčanih sredstava, vrijednosnih papira po fer vrijednosti u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, kredita i ispravki vrijednosti za stavke aktive, a smanjenje je ostvareno na poziciji vrijednosnih papira po amortiziranom trošku, fiksne i ostale aktive.
U pasivi je ostvaren rast na poziciji depozita, dok je smanjenje ostvareno na poziciji obaveza po uzetim kreditima kao rezultat otplate obaveze.
U 2020. godini ukupan kapital PBS-a je smanjen za 10,2 miliona KM (-17,6%), na 47,63 miliona sa 57,84 miliona KM iz 2019. godine.
Iz PBS-a pojašnjavaju da je pozicija ukupnog kapitala smanjena zbog negativnog efekta prve primjene Odluke Agencije za bankarstvo FBiH o upravljanju kreditnim rizikom i utvrđivanju očekivanih kreditnih gubitaka na dan početku 2020. godine. To je rezultiralo negativnim efektom na kapital u iznosu od 14,9 miliona KM.
Privredna banka Sarajevo je na kraju 2020. imala 171 uposlenih što je za sedam radnika više nego godinu ranije.
Prema podacima Registra vrijednosnih papira FBiH, najveći vlasički udio u PBS-u ima kompanija Pobjeda-Rudet iz Goražda (12,68%), zatim Hamid Pršeš , aktuelni predsjednik uprave banke (11,07%), Halil Oković (10,81%), ASA Finance Sarajevo (9,38%)….