Penzije u FBiH povećavaju se za 11%, redovno 7,3% a vanredno 3,5%

Redovno usklađivanje penzija u ovoj godini iznosi 7,3 posto, a današnjom odlukom Vlade FBiH o vanrednom usklađivanju penzije se uvećavaju za 3,50 posto

0
322
Umjesto sa isplatom julske penzije vanredno usklađivanje penzija od 3,9% biće sa penzijama za maj

Na osnovu donesenih odluka o redovnom i vanrednom usklađivanju, penzije u Federaciji BiH bit će uvećane za 11 posto. Odlukom Upravnog odbora Zavoda PIO/MIO redovno usklađivanje penzija u ovoj godini iznosi 7,3 posto, a današnjom odlukom Vlade FBiH o vanrednom usklađivanju penzije se uvećavaju za 3,50 posto.
Vlada Federacije BiH na današnjoj sjednici se upoznala sa Odlukom o redovnom usklađivanju penzija za 2022. godinu, u iznosu od 7,3 posto, koju je donio Upravni odbor Federalnog zavoda PIO/MIO 13.4.2022. godine. Usklađivanje po ovoj odluci pripada počev od 1.1.2022. godine.
Upravni odbor Zavoda PIO/MIO je naveo da je, u skladu s odredbama člana 79. Zakona o PIO/MIO, koji definira način i parametre za donošenje odluke o redovnom usklađivanju penzija, na osnovu službenih podataka Federalnog zavoda za statistiku, utvrdio iznos usklađivanja, odnosno povećanja penzija. Sve penzije, s izuzetkom najviših i ostvarenih u 2022., bit će uvećane za 7,3 posto.
Naime, prema podacima koje je Zavodu PIO/MIO, dostavio Federalni zavod za statistiku, rast BDP-a u 2021. godini iznosio je 12,5 posto, dok je u istom periodu indeks potrošačkih cijena porastao za 2,1 posto. Primjenjujući zakonom definiranu formulu usklađivanja penzija, prema kojoj 50 posto iznosa dva navedena parametra u zbroju daju iznos usklađivanja, dolazi se do postotka od 7,3 posto.
S obzirom da je na snagu stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju, penzije ostvarene prema odredbama navedenog zakona bit će usklađene u jednakom postotku kao i penzije ostvarene prema Zakonu o PIO/MIO, odnosno 7,3 posto.
Nakon usklađivanja penzija od 7,3 posto, najniže penzije koje su iznosile 382 KM iznosit će 409 KM, a zagarantovane biće povećane sa 478 KM na 513 KM, pojasnio je resorni ministar Vesko Drljača.
Vlada FBiH je na današnjoj sjednici donijela i Odluku o vanrednom usklađivanju penzija, kojom se u skladu sa članom 80. Zakona o PIO, odlučuje da se izvrši vanredno usklađivanje penzija u procentu od 3,5 posto, izuzev najviših penzija ostvarenih po zakonu.
Odluka o vanrednom usklađivanje penzija primjenjivat će se od isplate penzija za juni 2022. godine. Za realizaciju odluke zadužuje se Federalni zavod PIO/MIO.
Prema tom povećanju minimalna penzija u FBiH će iznositi 424 KM, a zagarantovane penzije 531 KM.
U obrazloženju odluke je navedeno da je odredbom člana 80. Zakona o PIO propisano da Vlada Federacije može odlučiti da izvrši vanredno usklađivanje penzija, koje se može provesti jednom u tekućoj godini ako je stopa rasta realnog bruto domaćeg proizvoda u prethodnoj godini veća od 3% i ako nema akumuliranog deficita budžeta Federacije, a najviše do stope rasta realnog BDP-a u prethodnoj godini. Ova mogućnost ne obuhvata najviše penzije sve dok najniži iznos penzije ne dostigne 1/5 (jednu petinu) iznosa najviše penzije ostvarene prema zakonu. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je zaprimilo akt Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje 20.4.2022. godine, kojim je dostavljena informacija da su se stekli uslovi za vanredno usklađivanje penzija u procentu od 3,5 posto.
Ukupan iznos sredstava potreban za isplatu penzija u 2022. godini, uključujući i redovno i vanrednog usklađivanja penzija osiguran je u budžetu FBiH za ovu godinu.