Penzije u RS-u od 1. januara uvećane za 9,2 posto

0
111
Isplata usklađenih i tako povećanih penzija za 9,2% bit će početkom februara

Vlada Republike Srpske donijela je danas Odluku o određivanju iznosa najniže penzije, s ciljem poboljšanja materijalnog položaja najugroženije kategorije korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, odnosno korisnika kojima je iznos penzije određen po opštim propisima niži od najniže penzije.
Iznosi najniže penzije od 1. januara 2024. godine, određeni su tako što su iznosi najniže penzije za decembar 2023. godine, povećani za navedeni procenat usklađivanja penzija, odnosno za 9,2% i to:
– do 15 godina penzijskog staža – 300,61 KM,
– za 15 godina penzijskog staža i više, a manje od 20 godina – 360,76 KM,
– za 20 godina penzijskog staža i više, a manje od 30 godina – 420,90 KM,
– za 30 godina penzijskog staža i više, a manje od 40 godina – 481,08 KM,
– za 40 godina penzijskog staža i više – 601,35 KM.
Za realizaciju ove odluke Vlada RS će obezbjediti dodatna sredstva u iznosu od oko 2,9 miliona KM mjesečno, odnosno oko 34,8 miliona KM do kraja 2024. godine.
Članom 83. stav 1. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju propisano je da se penzije ostvarene do 31. decembra prethodne godine usklađuju od 1. januara svake godine, počev od 2013. godine, prema procentu koji predstavlja polovinu zbira procenta promjene prosječne neto plate i procenta promjene potrošačkih cijena na godišnjem nivou u RS u prethodnoj godini.

Fond PIO RS: Isplata uvećanih penzija početkom februara

O povećanju penzija u RS-u oglasio se i Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske. Saopćeno je da je Odluku o redovnom godišnjem usklađivanju penzija donio  Upravni odbor Fonda, na osnovu podataka Republičkog zavoda za statistiku objavljenih u ‘Službenom glasniku RS’, prema procentu koji predstavlja polovinu zbira procenta promjene prosječne neto plate i procenta promjene potrošačkih cijena na godišnjem nivou u RS u prethodnoj godini.
Tako je procenat ovogodišnjeg redovnog usklađivanja odnosno povećanja penzija za 9,2% proizvod rasta plata u prethodnoj godini za 11,4% i rasta potrošačkih cijena u istom periodu za 7,0%, što u zbiru predstavlja 18,4% te polovina tog procenta iznosi 9,2% koliko i iznosi procenat usklađivanja penzija.
Istovremeno sa usklađivanjem penzija, počev od 1. januara 2024. godine, na osnovu Odluke Vlade RS određuju se u smislu povećanja za 9,2% i iznosi najniže penzije u svih pet nivoa, u zavisnosti od dužine penzijskog staža. Isplata usklađenih i tako povećanih penzija za 9,2% vrši se početkom februara prilikom isplate penzije za januar 2024. godine.