Penzioneri do kraja maja nisu obavezni podizati čekove u bankama

0
779
Ukupno je oko 245 miliona KM potrebno za isplatu penzija za februar 2023.

Postupajući u skladu sa naređenjem Kriznog štaba Federacije BiH te odlukom Vlade FBiH, a u cilju sprječavanja širenja koronavirusa (Covid-19) i zaštite zdravlja penzionera, Federalni zavod MIO/PIO obavještava korisnike penzije da do 31.05.2020. godine nisu u obavezi podizati penzione čekove u bankama.
“Korisnicima koji u tom periodu ne podignu čekove neće biti obustavljena isplata penzije”, saopćeno je iz Federalnog zavoda penzionog osiguranja.
Ova mjera, navedeno je, ima funkciju smanjenja gužvi u bankama kao značajnog rizika širenja zaraze. Po isteku roka od 31.05.2020. godine Federalni zavod će obavijestiti javnost o režimu rada u narednom periodu.
Podsjetimo, u skladu sa naredbom Kriznog štaba FBiH i odlukom Vlade FBiH u cilju sprječavanja širenja koronavirusa, Federalni zavod MIO/PIO je od 19. marta obustavio rad sa strankama, a šalter sale i uredi Zavoda biće do daljnjeg zatvoreni za prijem stranaka.
Iz Zavoda obavještavaju osiguranike i korisnike penzije da tokom trajanja odluke o obustavi rada sa strankama, a koji imaju potrebu predavanja zahtjeva za penziju, naknadu pogrebnih troškova ili izdavanja određenog uvjerenja, da svoje zahtjeve pošalju na jednu od sljedećih mail adresa:  emir.ajdin@fzmiopio.ba ili vanja.cale@fzmiopio.ba.
Na web stranici Zavoda www.fzmiopio.ba mogu se pronaći potrebni obrasci koje stranke trebaju popuniti i skenirane dostaviti na navedene adrese. Također, navedene zahtjeve stranke mogu Zavodu dostaviti poštom na adrese, u ovisnosti o mjestu prebivališta, koje mogu pronaći na web stranici Zavoda, a bit će istaknute i na ulaznim vratima svih ispostava i kantonalnih/županijskih službi, saopćeno je iz Federalnog zavoda MIO/PIO.