Penzioneri ne mogu u uprave državnih privrednih društava

0
527
Premijer Novalić za 16. mart sazvao proširenu sjednicu Vlade FBiH vezano za koronavirus

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, dopunila Uredbu o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti FBiH.
Prema novom rješenju, za člana uprave privrednog društva s većinskim učešćem državnog kapitala ne može biti imenovana osoba koja u vrijeme raspisivanja javnog konkursa ima 65 i više godina starosti, kao i koja bi za vrijeme trajanja mandata navršila 65 godina života, te ispunila zakonom predviđene uvjete za penzionisanje.
Dopune Uredbe donesene su na prijedlog premijera FBiH i njegovih zamjenika, s ciljem da bude omogućeno angažiranje mladih i stručnih ljudi u upravama privrednih društava sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti FBiH.
Dopunjena Uredba na snagu stupa narednog dana od objavljivanja u ‘Službenim novinama Federacije BiH’.