Penzioni fond FBiH lani ostvario dobit od 64,4 miliona KM

0
1024
Vlada FBiH donijela Uredbu o informacionom sistemu upravljanja otpadom (Foto: Arhiv)

Vlada FBiH je usvojila izvještaj o radu Federalnog zavoda za penziono-invalidsko osiguranje za 2017. godinu, u kojem je navedeno da je penzioni fond lani ostvario ukupne prihode od 2.027.342.822,21 KM i rashode od 1.961.486.832,07 KM, te ostvario višak prihoda nad rashodima od 64.457.081,76 KM. Akumulirani višak rashoda na prihodima sa 31. decembrom iznosio je 115.429.594,16 KM.
Usvojen je i izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o kontroli namjenskog utroška prošlogodišnjih grant sredstava namijenjenih za subvencije javnim preduzećima za uplatu doprinosa za PIO u svrhu penzionisanja zaposlenika. Dodijeljeno je ukupno 1.302.671,10 KM za uplatu doprinosa za PIO za 95 radnika.
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva informisalo je Vladu o odobrenim transferima za poljoprivredu u 2017. godini, u kojoj je ukupna vrijednost programa iznosila je 72.400.000 KM, od čega je realizovano 71.745.017,74 KM ili 99,1 posto. Od toga se na poticaje biljnoj proizvodnji odnosi 10.944.039,54 KM, animalnoj proizvodnji 59.827.538,70 KM, ostale vrste podrški 81.702,57 KM, a 891.736,93 KM je iznos na ime sudskih presuda i žalbenih postupaka.
Federalna vlada donijela je danas četiri odluke o usvajanju transfera za fondacije iz nadležnosti Federalnog ministarstva kulture i sporta, u ukupnom iznosu od 3.098.000 KM. Od toga se na Fond za izdavaštvo odnosi 550.000 KM, Fondaciji za bibliotečku djelatnost pripada 330.000 KM, na ime transfera za kinematografiju izdvojeno je 1.660.000 KM, a Fondaciji za muzičke, scenske i likovne umjetnosti 558.000 KM.
Vlada FBiH donijela je Odluku o utvrđivanju ukupnog iznosa potrebnih sredstava i jediničnog iznosa naknade za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i efikasne koenergacije (OIEiEK) za 2018. godinu. Ukupan iznos sredstava, odnosno naknade za poticanje proizvodnje iz OIEiEK-a u ovoj godini utvrđen je u visini od 16.418.467,05 KM, dok je jedinični iznos 0,002128 KM/kWh, bez PDV-a. Naknadu za podsticanje proizvodnje iz OIEiEK-a plaćaju svi krajnji kupci električne energije u FBiH.