Petrol kupio hrvatskog Croduxa za 191,7 miliona eura

0
443
Slovenski Petrol kupio Čermakov Crodux (Foto: Petrol)

Slovenski Petrol je završilo kupovinu stopostotnog udjela u hrvatskom Croduxu. Nabavna cijena za stopostotni poslovni udio iznosi 191,7 miliona eura, a Petrol će preuzeti i neto finansijski dug prema bankama u visini 19,2 miliona eura.
Kupovina i refinansiranje preuzetih dugova je finansirano međunarodnim sindiciranim kreditom u visini od 200 miliona eura koji je organizirala NLB banka zajedno s Privrednom bankom Zagreb.
Kupovinom Croduxa (u vlasništvu Ivana Čermaka), slovenski Petrol učvršćuje svoju poziciju drugog najvećeg opskrbljivača naftnim derivatima u Hrvatskoj. S ukupno 204 prodajnih mjesta, tržišni udio Petrola u Hrvatskoj povećat će se sa 13 na 23 posto. Petrol će u regiji jugoistočne Evrope imati 594 prodajnih mjesta, piše Dnevnik.hr.
Kako je navedeno, Crodux do spajanja s Petrolom ostaje neovisna firma.
“Spojena tvrtka će biti drugi najveći opskrbljivač naftnih derivata u Hrvatskoj, ukupni prihodi od prodaje (uključujući trošarine) grupe Petrol Zagreb i Crodux Derivati Dva u 2020. godini procjenjuju se na oko milijardu eura, čime bi se uvrstila među najveće tvrtke u Hrvatskoj”, navode u Petrolu.