Philip Morrisa i Imperial Tobacco povećali cijene cigareta

0
1984
Cijene pojedinih vrsta cigareta od marta skuplje za 0,10 i 0,20 KM po paklici

Cijene cigareta kompanija Philip Morris i Imperial Tobacco od prvog aprila 2018. godine veće su za 10 do 20 konvertibilnih feninga po paklici.
Najskuplje cigarete kompanije Philip Morris su Marlboro Flavor Plus i Blue Beyond sa novom cijenom od 6 KM (skuplje za 20 feninga), Marlboro Touch XL je sada 5,30 (skuplje 10 feninga), EVE Divine Slims i EVE Mystique Slims sada su 5 KM (skuplje 20 fenninga), dok su najjeftinije cigarete Chesterfield Crown sa cijenom od 4,30 KM (skuplje 10 feninga).
I kompanija Imperial Tobacco povećala je cijene svojih cigareta (West Red i Silver, Boss u izvedbama Gold i Blue) koje sada imaju cijenu od 4,60 KM.
Od početka ove godine (nakon stupanja na snagu nove odluka o utvrđivanju posebne (fiksne) i minimalne akcizi na cigarete i na duvan) naveći broj proizvođača i distributera već je povećao cijene cigareta i duhana, a od 1. marta cijene svojih proizvoda povećale su Fabrika duhana Sarajevo i TDR.