RS: Povećana starosna granica za odlazak u penziju

0
1124
Vlada FBiH utvrdila dopune Zakona o sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa

U Republici Srpskoj će od 1. januara 2018. godine biti povećana granica godina života za ostvarivanje prava na penziju – i to za osam, odnosno četiri mjeseca.
Prema odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju u RS, žena sa najmanje 15 godina staža osiguranja ima pravo na starosnu penziju kada u 2018. godini navrši 64 godine i četiri mjeseca života.
Osiguranik s 40 godina penzijskog staža ima pravo na starosnu penziju ukoliko u 2018. navrši 57 godina i osam mjeseci života.
Također, žena sa 35 godina staža osiguranja ima pravo na starosnu penziju kada u 2018. navrši 55 godina i osam mjeseci života.