Planirana EU finansijska podrška energetske efikasnosti za 4.000 stambenih objekata u BiH

Energetski paket EU za Zapadni Balkan vrijedan je 500 miliona eura, od čega je 70 miliona namijenjeno za saniranje posljedica poskupljenja energenata za privredu i ugrožena domaćinstva u BiH

0
263
Podrška projektima energetske efikasnosti

Vlada Federacije BiH prihvatila je na današnjoj sjednici informaciju o potencijalnoj budžetskoj podršci Evropske unije (EU) Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog utjecaja energetske krize.
Danas donesenim zaključcima Vlada FBiH podržava Vijeće ministara BiH u postupku usvajanja Akcionog plana/mape puta koji je pripremila Delegacija EU u BiH, kako bi se stvorile pretpostavke za potpisivanje ugovora u okviru Paketa energetske podrške.
Kako se navodi u informaciji, tokom posjete predsjednice Evropske komisije Ursule von der Layen našoj zemlji 28. oktobra ove godine, predstavljen je energetski paket za Zapadni Balkan vrijedan 500 miliona eura, od čega je 70 miliona namijenjeno direktno za saniranje posljedica poskupljenja energenata za privredu i ugrožena domaćinstva u BiH.
Prema stavu Delegacije EU, od ukupnog iznosa sredstava namijenjenih BiH, predviđeno je da se ona dijele između entiteta i Brčko Distrikta i to u omjeru 66 posto za FBiH, 33 posto za RS i jedan posto za Brčko Distrikt. Između ostalog, ovaj program predviđa i obavezu domaćih vlasti da donesu program utroška sredstava ove budžetske podrške. U informaciji se ističe važnim da BiH usvoji određene propise i politike, te da se nastave provoditi mjere podrške najugroženijoj populaciji poput subvencioniranja računa za struju u Federaciji BiH.
Inače, budžetska podrška je mehanizam koji funkcionira na način da država korisnica budžetira i isplati sredstva krajnjim korisnicima, a onda ih EK refundira državi prema unaprijed dogovorenoj shemi. U ovom slučaju BiH, ukoliko ispuni uslov za isplatu prve tranše kroz usvajanje Akcionog plana/mape puta, može i prvom kvartalu 2023. očekivati alokaciju 90% sredstava od cjelokupnog iznosa, a preostalih 10%, kao druga tranša, bit će uplaćeno BiH tokom 2024. godine na osnovu procjene EK o napretku države u provođenju dogovorenih mjera.
Prva mjera podrazumijeva subvenciju kojom je predviđeno da se, od ukupnog broja od 165.000 ugroženih domaćinstava koja bi imala ovu podršku za prevazilaženje posljedica porasta cijena računa za grijanje u 2022/23., na Federaciju BiH odnosi 109.000 korisnika. S tim u vezi, u što kraćem roku bit će utvrđeni kriteriji te od svih općina u FBiH osigurani podaci, odnosno prijedlog liste korisnika/domaćinstava najugroženijih kategorija kojima je ova pomoć najpotrebnija.
Vlada FBiH obavezala je i nadležne federalne organe uprave i Fond za zaštitu okoliša FBiH, da poduzmu aktivnosti na utvrđivanju još dvije liste korisnika radi provođenja ove EU podrške, i to kada je u pitanju energetska efikanost za stambene objekte, te podrška mikro, malim i srednjim preduzećima. Kako je navedeno u informaciji, planirana je finansijska podrška energetske efikasnosti za ukupno 4.000 stambenih objekata u BiH, od čega se na FBiH odnosi njih 2.600. U planu je i podrška za 400 mikro, malih i srednjih preduzeća u BiH radi osiguranja kontinuiteta poslovanja, a od tog broja, u skladu s kriterijima raspodjele, u FBiH je njih 264.