Platni sistemi u BiH: U 2022. izvršeno 49,7 miliona transakcija vrijednih 145,8 milijardi KM

0
433
Kroz platne sisteme Centralne banke BiH u 2022. izvršeno 49,7 miliona transakcija

Kroz platne sisteme Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH), u 2022. godini je izvršeno 49.700.235 transakcija ukupne vrijednosti 145.825.330.468 KM, te je zabilježen rast broja i vrijednosti transakcija u odnosu na godinu ranije.
Od ukupnog broja transakcija u platnom prometu banaka, 55% se odnosi na unutarbankarske, a 45% na međubankarske.
Posmatrano po vrijednosti, unutarbankarske i međubankarske transakcije su ekvikvalentne: 2/3 unutarbankarskih transakcija su inicirane papirnim nalozima, dok je samo 1/3 inicirana elektronskim nalozima, navodi se u izvještaju Centralne banke BiH o platnim sistemima u BiH u 2022. godini koji je rađen na osnovu podataka prikupljenih od 22 banke u BiH i internih podataka CBBiH.

Posmatrajući način inicijacije međubankarskih transakcija, na osnovu prikupljenih podataka je evidentno da je papirnim nalozima iniciran skoro isti broj međubankarskih transakcija kao i elektronskim nalozima.
U izvještaju je navedeno da 22 banke u BiH nude elektronsko bankarstvo (mobilno i/ili internet bankarstvo). Izražen je trend povećanja broja klijenata koji imaju pristup elektronskom bankarstvu, kao ugovorenu vrstu usluge, te je ovu vrstu usluge u prošloj godini imalo 1.324.202 subjekta, od čega 98.704 pravnih subjekata i 1.225.498 fizičkih lica.
Internet bankarstvo ima 32% subjekata koji imaju elektronsko bankarstvo kao ugovorenu vrstu usluge, dok 68% ima mobilno bankarstvo.
Pravna lica mnogo više koriste internet bankarstvo u odnosu na mobilno, dok fizička lica preferiraju mobilno bankarstvo u odnosu na internet bankarstvo.
Kao i proteklih godina samo 1/3 subjekata sa ugovorenom uslugom elektronskog bankarstva, aktivno koristi te usluge, dok 2/3 subjekata imaju mogućnost korištenja ali ne koriste.
Uzimajući u obzir ove činjenice, te općenito masovnu digitalizaciju finansija, a koja uključuje i platni promet, CBBiH je u saradnji sa Svjetskom bankom izradila i objavila ‘Vodič za digitalna plaćanja’, kao dio aktivnosti CBBiH na polju finansijske edukacije. Vodič je dostupan u digitalnoj formi.