Poboljšanje poslovnog ambijenta: UO UPFBiH imenovao članove radnih grupa za saradnju sa Vijećem ministara BiH

0
315
Na sjednici Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Federacije BiH imenovani članovi radnih grupa

Upravni odbor Udruženja poslodavaca Federacije BiH na redovnoj sjednici imenovao je članove radnih grupa koje će zajedno sa predstavnicima Unije Udruženja poslodavaca RS i predstavnicima Vijeća ministara BiH raditi na zakonskoj regulativi s ciljem poboljšanja poslovnog ambijenta u BiH.
U radnu grupu za indirektne poreze imenovani su Mubera Brković i Mladen Pandurević, u radnu grupu za javne nabavke Džemal Hasić i Mersiha Jusić, u radnu grupu za zaštitu domaće proizvodnje Edin Ibrahimpašić i Muhamed Žero, radnu grupu sa transport i komunikacije Safudin Čengić, te grupu za smanjenje oporezivanja rada Adnan Smailbegović, s tim da se mogu kandidirati i novi članovi radnih grupa.
Članovi UO donijeli su odluku da se Izborna skupština UPFBiH na kojoj će biti izabran predsjednik, Upravni odbor te predstavnici UPFBiH u Ekonomsko-socijalnom vijeću FBiHodrži 1. aprila 2020. godine u Sarajevu.
Na sjednici UO UPFBiH donesena je odluka o ustanovljavanju i načinu dodjele priznanja ‘Emerik Blum’ najboljem poduzetniku u Federaciji BiH te usvojene odluke o kriterijima za izbor članova žirija, imenovanju članova žirija za dodjelu priznanja ‘Emerik Blum’, kao i finansijski plan za dodjelu priznanja.
UO UPFBiH donio je odluke o imenovanju pregovaračkih timova za vođenje pregovora i potpisivanje kolektivnih ugovora za djelatnost drvne i papirne industrije u FBiH, za djealtnost tekstilne, kožarsko-prerađivačke, gumarske i industrije obuće u FBiH.
Na jučerašnjoj sjednici UOUPFBiH dogovoreno je da će predstavnici UPFBiH i Razvojne banke FBiH tražiti zajednički sastanak s Vladom FBiH u vezi smanjenja kamatnih stopa i drugih troškova za kredite za privrednike koje plasira razvojna banka, kao i posebnu sjednicu Ekonomsko-socijalnog vijeća FBiH posvećenu ovoj temi. Konstatirano je potrebno dodatno poboljšati uvjete za plasman kredita privredi od strane Razvojne banke FBiH.