Počeo treći i četvrti val ažuriranja statističkog istraživanja domaćinstava u BiH

0
369
Agencija za statistiku BiH

Agencija za statistiku BiH, u saradnji sa entitetskim zavodima za statistiku, tokom jula i avgusta provodi treći i četvrti val ažuriranja Master okvira uzorka za statistička istraživanja bazirana na domaćinstvima.
Za potrebe ažuriranja, akreditovani anketari i kontrolori popisuju domaćinstva u odabranom uzorku popisnih krugova sa krajnjim ciljem da se poveća obim i kvalitet statističkih podataka u Bosni i Hercegovini kao i njihovo dalje usklađivanje sa EU standardima. Ova aktivnost se realizuje kroz projekat ‘Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak’ uz finansijsku podršku Delegacije EU u BiH.
Svrha Projekta je da se dobije novi statistički okvir uzorka za istraživanja bazirana na domaćinstvima. Novi Master okvir uzorka će omogućiti složenije šeme odabira uzoraka koje su karakteristične za kontinuirana istraživanja. Samim tim, u narednim istraživanjima riješiće se problem iz Master uzorka domaćinstava iz 2009. godine u kojem su promjene u domaćinstvima tokom vremena rezultirale vrlo visokom stopom neodgovora i manjim reprezentativnim uzorkom.
Projekat ažuriranje okvira uzorka provodi se kvartalno u trajanju od tri godine. Aktivnosti na terenu se, u prva četiri kvartala, provode u saradnji sa agencijom Prism Research & Consulting iz Sarajeva. Nakon toga, ažuriranje će nastaviti statističke institucije u BiH – Agencija za statistiku BiH, Zavod za statistiku FBiH i Zavod za statistiku RS.
Zbog značaja ovog projekta statističke institucije mole nosioce domaćinstava za aktivnu saradnju u realizaciji ovog važnog istraživanja i garantuju da će, u skladu sa zakonima o statistici i zaštiti ličnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi i da će ispitanici ostati potpuno anonimni, te da će se prikupljeni podaci koristiti isključivo za statističke svrhe, saopćeno je iz Agencije za statistiku BiH.