Počinje drugo godišnje istraživanje farmi u BiH

0
918
Agencija za statistiku BiH

Agencija za statistiku BiH, u saradnji sa entitetskim zavodima za statistiku provodi, po drugi put, na području cijele Bosne i Hercegovine, statističko istraživanje iz oblasti poljoprivrede ‘Godišnje istraživanje farmi 2018’.
Anketiranje poljoprivrednih gazdinstava, pravnih lica i preduzetnika iz oblasti poljoprivrede trajaće dvije sedmice, od 1. do 15. decembra 2018. godine.
Anketu će provoditi akreditovani anketari Agencije za statistiku BiH, Federalnog zavoda za statistiku FBiH i Republičkog zavoda za statistiku RS, na reprezentativnom uzorku od 10.551 slučajno odabranih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava. Istovremeno će biti anketirano i 1.658 pravnih lica i preduzetnika metodom dostavljanja upitnika putem pošte.
Osnovi cilj provođenja ankete ‘Godišnje istraživanje farmi’ je prikupljanje podataka o poljoprivrednoj proizvodnji na poljoprivrednim porodičnim i gazdinstvima pravnih osoba o poljoprivrednim proizvodima i njihovoj upotrebi. Tokom istraživanja anketari će prikupljati podatke o površinama i ostvarenoj proizvodnji ratarskih kultura, povrća, voća i grožđa, planovima sjetve za narednu godinu, brojnom stanju stoke i stočne proizvodnje, klanju stoke na gazdinstvu, proizvodnji i upotrebi mlijeka, potrošnji, bilansu vlastitih poljoprivrednih proizvoda, radnoj snazi, vrijednosti i površinama kupljenog i zakupljenog poljoprivrednog zemljišta i međufaznoj potrošnji.
Značaj ove Ankete je u tome što će doprinijeti unapređenju kvaliteta i tačnosti podataka iz statistike poljoprivrede u odnosu na dosadašnja istraživanja koja su bila zasnovana na procjenama na nivou opština. Budući da se anketa ‘Godišnje istraživanje farmi 2018’ realizuje u skladu sa EU regulativama, metodološkim uputstvima, preporukama i objašnjenjima Eurostata, podaci iz poljoprivrede će biti međunarodno uporedivi, a doprinijeće i kvalitetu podataka koji se koriste za ekonomske statistike u poljoprivredi pri izradi bilanci i udjela poljoprivrede u ukupnom bruto domaćem proizvodu BiH (GDP).
Zbog značaja ankete ‘Godišnje istraživanje farmi’ statističke institucije mole nosioce porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, odgovorne osobe u pravnim licima i preduzetnike za aktivnu saradnju u realizaciji ovog važnog istraživanja i garantuju da će, u skladu sa zakonima o statistici i zaštiti ličnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi i da će ispitanici ostati potpuno anonimni, te da će se prikupljeni podaci koristiti isključivo za statističke svrhe, saopćeno je iz Agencije za statistiku BiH.