Počinje isplata oktobarskih dječijih dodataka u Kantonu Sarajevo

0
211
Mjesečne naknade za sve zaposlene i nezaposlene porodilje u KS su uvećane i iznose 996 KM

Ministarstvo za rad, socijalnu politku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo saopćilo je da će danas korisnici po osnovu zaštite porodice sa djecom u KS svoje naknade za oktobar moći podići u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune.
Za ovu namjenu resorno ministarstvo je izdvojilo sredstva u iznosu od 2.001.198,20 KM.
Pomenuta sredstva su izdvojena za 7.988 korisnika prava na: dječiji dodatak, naknadu umjesto plate ženi-majci u radnom odnosu dok odsustvuje sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, novčanu pomoć za vrijeme trudnoće i porođaja žene-majke koja nije u radnom odnosu i jednokratnu pomoć za opremu novorođenog djeteta.