Počinje kontinuirana Anketa o radnoj snazi u BiH

0
748
Za potrebe ovog istraživanja anketa se provodi na području cijele BiH

Agencija za statistiku BiH u saradnji sa entitetskim zavodima za statistiku, od ove godine provodi kontinuirano Anketu o radnoj snazi na području cijele Bosne i Hercegovine.
Do sada su statističke institucije provodile Anketu jedanput godišnje u trajanju od dvije sedmice. Od ove godine, Anketa se provodi kontinuirano tokom cijele godine, a rezultati će se objavljivati kvartalno u formi statističkog saopštenja. Na ovaj način će svi oni koji planiraju politike zapošljavanja imati svježije, redovno ažurirane podatke o tržištu rada u BiH.
Anketu će, počevši od 6. januara, provoditi anketari akreditovani od strane Agencije za statistiku BiH, Federalnog zavoda za statistiku i Republičkog zavoda za statistiku RS na reprezentativnom uzorku slučajno odabranih domaćinstava za svaki kvartal.
Cilj i svrha Ankete o radnoj snazi je da se, u skladu sa metodološkim pravilima i načelima Međunarodne organizacije rada (ILO) i metodološkim preporukama Evropskog statističkog ureda (EUROSTAT), dobiju podaci o osnovnim radnim karakteristikama stanovništva u BiH i uradi procjena ukupne radne snage. Broj nezaposlenih dobiven putem Ankete o radnoj snazi jedini je međunarodno uporedivi indikator nezaposlenosti u BiH.
Anketom o radnoj snazi, pored demografskih, obrazovnih i drugih karakteristika stanovništva, prikupljaju se podaci o zaposlenosti, nezaposlenosti, podzaposlenosti, kao i podaci o zanimanju, radnom vremenu, trajanju radnog odnosa, dodatnom zaposlenju, školovanju i daljem usavršavanju, traženju posla itd. Prikupljeni podaci će omogućiti izračunavanje stope aktivnosti, zaposlenosti i nezaposlenosti koje su značajan pokazatelj ekonomskog stanja u zemlji.
Statističke institucije BiH garantuju da će, u skladu sa Zakonom o statistici BiH i Zakonom o zaštiti ličnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi, da će ispitanici ostati potpuno anonimni i mole građane za aktivnu saradnju u realizaciji ove važne aktivnosti, saopćeno je iz Agencije za statistiku BiH.