Počinje utopljavanje 53 individualna objekta u Kantonu Sarajevo

0
441
Sporazumi su potpisani sa Gradom Sarajevo i četiri sarajevske općine

Ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Faruk Kapidžić potpisao je danas sporazume o realizaciji Modela poboljšanja energetske efikasnosti u zgradarstvu na području KS u funkciji povećanja broja korisnika.
Sporazumi su potpisani sa četiri sarajevske općine: dvije gradske – Stari Grad i Novo Sarajevo i dvije vangradske – Vogošća, Ilidža, te sa Gradom Sarajevo, kojim je obuhvaćeno utopljavanje 53 individualna objekta, kao i jedan objekt kolektivnog stanovanja na području općine Vogošća.
Inicijativu za transparentan i sveobuhvatan model poboljšanja energetske efikasnosti za stambene objekte na području KS pokrenuli su Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Sarajevska regionalna razvojna agencija (SERDA). Model finansiranja uspostavljen je na sistemu da općine sa 30% sredstava učestvuju u sufinansiraju, 10% izdvaja Grad Sarajevo za općine Novo Sarajevo i Stari Grad, 5% izdvaja Kanton Sarajevo za gradske općine, a 15% za vangradske. Ostatak finansiraju vlasnici objekata.
Kako je naveo ministar Kapidžić, identičan aranžman planira se i sa ostalim sarajevskim općinama, a sve s ciljem smanjenja zagađenja zraka i utroška energije za zagrijavanje, kao i za podizanje svijesti o energetskoj efikasnosti, što bi trebalo rezultirati boljim uslovima života.
Načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo kazao je da su današnjim Sporazumom predvidjeli izdvajanje oko 260.000 KM za 15 objekata individualnog stanovanja, koji su prošli na tenderu koji je objavila SERDA. Koldžo je dodao da je ukupna vrijednost svih aktivnosti koje će se provesti na području Novog Sarajeva oko 860.000 KM.
Na području općine Vogošća biće utopljeno 12 objekata individualnog stanovanja sa vrijednošću od oko 300.000 KM. Na području Starog Grada takođe je planirana energetska sanacija 12 objekata individualnog stanovanja. Procijenjena vrijednost iznosi 280.000 KM.
Dogradonačelnik Grada Sarajeva Ivica Šarić istakao je da Grad sa svoje strane čini sve da doprinese projektima čiji je cilj smanjenje emisije štetnih gasova.
Faruk Cerić, program menadžer SERDA-e rekao je da je cilj građanima pružiti mogućnosti da izvrše utopljavanje svojih objekata s ciljem smanjenja potrebne energije za zagrijavanje, posebno u zimskom periodu.