Podrška EU i Vlade Njemačke za bh. preduzeća otpornija na poplave

0
888
EU ProLocal je razvio Vodič za prevenciju na poplave za mala i srednja preduzeća u BiH

Trideset jedno bosanskohercegovačko preduzeće trenutno radi na izradi akcionih planova kojim će definisati mjere prevencije kao i procedure za vrijeme i nakon poplava u svojim preduzećima. Ovi akcioni planovi će im pomoći da odrede korake koje trebaju poduzeti u slučaju da se ustanovi opasnost od poplavai bolje odgovore na poplave.
Ova aktivnost nije usmjerena samo na preduzeća pogođena poplavama u 2014. godini, već i na preduzeća koja se nalaze u područjima izloženim riziku od poplavai žele djelovati preventivno.
“Učinak poplava se posebno negativno odrazio na mala i srednja preduzeća, dijelom i zbog nepostojanja internih mehanizama za upravljanje rizikom. Do sada je kroz EU ProLocal dodijeljeno 3 miliona eura bespovratnih sredstava preduzećima uz pomoć kojih su, između ostalog, nabavili i novu opremu. Stoga, ova aktivnost predstavlja i podršku za održanje ostvarenog napretka“, ističe menadžerica EU ProLocal programa Karin Hoerhan.
‘Cromex’ iz Prijedora je na ovu aktivnost motivisalo iskustvo iz 2014., kada su pretrpjeli manje štete uslijed poplavnog vala. Oporavili su se, modernizirali opremu i unaprijedili poslovanje čiji kontinuitet žele održati u slučaju novih nepogoda.
“Naš akcioni plan je iskaz odlučnosti da naredni put pružimo efikasniji odgovor na poplave i predstavlja kombinaciju lekcija naučenih iz vlastitog, nemilog iskustva i stručne pomoći eksperata“, kaže direktor Enes Pehlić.
Osim ljudi, objekata i opreme, vlasnik preduzeća ‘Jelena’ iz Kozarske Dubice Marko Vlajsević posebnu pažnju je posvetio izradi akcionog plana za zaštitu nasada žitarica, koji su najizloženiji riziku od plavljenja.
EU ProLocal je razvio Vodič za prevenciju i bolji odgovor na poplave za mala i srednja preduzeća u BiH, koji pruža pregled praktičnih mjera kako spriječiti ili ublažiti štetu, kao i set naljepnica za označavanje opreme s uputama o ključnim akcijama koje treba poduzeti u slučaju poplava. Vodič je dostupan na http://eu-prolocal.ba/odrzivi-oporavak/ .
EU ProLocal finansira Evropska unija sa 9 miliona eura i Vlada Republike Njemačke sa dodatna 4 miliona eura. Program implementira GIZ BiH.