Podrška privredi: Kantonu Sarajevo od sredstava MMF-a uplaćeno oko 36,18 miliona KM

0
429
Ministar Halebić: Sredstva od MMF-a uplaćena na depozitni račun za javne prihode KS

Sredstva od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) odobrena za hitnu pomoć BiH radi konsolidacije stanja u zdravstvenom sektoru i pomoć ekonomiji u suočavanju s epidemijom koronavirusa (Covid-19) danas su uplaćena na depozitni račun Kantona Sarajevo, saopštio je ministar finansija KS Jasmin Halebić.
Novac je već ranije uplaćen na račun Centralne banke BiH, ali je za raspodjelu na niže nivoe vlasti bilo potrebno da Vijeće ministara BiH donese odluku o raspodjeli sredstava. Ministarstvo finansija i trezora BiH je raspodijelilo sredstva u skladu s odlukom Fiskalnog vijeća BiH, potpisanim Pismom namjere i Memorandumom o razumijevanju u sljedećim omjerima: 37,5% za RS, 61,5% za FBiH (s deset kantona), a novac koji pripada Federaciji podijelio je se na način da 50% ostaje na federalnom nivou, a 50% dijeli se kantonima, od svojih iznosa FBiH i RS su odvojili 1% za Brčko distrikt.
Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo danas je s nivoa FBiH doznačen iznos od 36.178.423 KM na depozitni račun za javne prihode KS. Najveći dio tog iznosa planiran je kao finansijska podrška od 20 miliona KM za privredu i to u vidu isplate dijela plata radnicima čija su preduzeća pretrpjela značajno smanjenje prihoda u proteklih nekoliko mjeseci. Sredstva su također namijenjena i za podršku industrijskoj proizvodnji, zapošljavanju mladih te servisiranju dugova nastalih iz ranijeg perioda. Ministar finansija KS Jasmin Halebić je ranije najavio da će iz sredstava od MMF-a biti formiran kreditno-garantni fond, a kriterije za njegovu implementaciju će utvrditi Vlada KS.
Do kraja tekuće ili početkom sljedeće godine, zavisno od vremena potpisivanja memoranduma o razumijevanju za program makrofinansijske pomoći (MFA) između BiH i Evropske komisije u ime EU, BiH očekuje 250 miliona eura, što je najveći iznos sredstava od svih zemalja iz regiona. Ovaj sporazum je dio paketa MFA-a od tri milijarde eura za deset partnera za proširenje i susjedne države, čiji je cilj ublažavanje očekivane recesije zbog pandemije koronavirusa.
Ukoliko bi se u septembru za BiH uspjeli okončati memorandum i ugovor, prva tranša koja predstavlja polovinu iznosa (125 miliona €) bi bila doznačena krajem ove ili početkom sljedeće godine. Druga tranša išla bi po ispunjenju određenih uslova.