Podrška projektu plinske intrekonekcije BiH i Hrvatske

0
802
Sjednica Vlade Federacije BiH održana je u Sarajevu (Foto: Arhiv)

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu donijela Odluku o utvrđivanju sastava i broja članova i načinu rada Vijeća za razvojno planiranje i upravljanje razvojem Federacije BiH, kojim predsjedava premijer FBiH, a čiji su članovi zamjenik premijera FBiH/federalni ministar finansija, premijeri/predsjednici vlada svih deset kantona i predsjednik Predsjedništva Saveza općina i gradova FBiH.
Danas je prihvaćena informacija o trenutačnom statusu projekta Južna intrekonekcija BiH i Hrvatska (gasovod Zagvozd – Posušje – Novi Travnik/Travnik, sa odvojkom za Mostar), koja uključuje i pripremljeni Prednacrt sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o izgradnji ovog gasovoda. Analiza troškova i koristi ovog projekta pokazala je punu ekonomsku opravdanost njegove realizacije s ciljem obezbjeđenja sigurnosti snabdijevanja prirodnim gasom Federacije BiH/Bosne i Hercegovine, diverzifikacijom pravaca i novih izvora snabdijevanja, te daljeg razvoja novog i proširenja postojećeg tržišta prirodnog gasa.
Vlada FBiH je prihvatila izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije BiH za period januar – septembar 2018. godine, u kojem su ukupno ostvareni prihodi, primici i finansiranje iznosili 1.571,1 miliona KM, što je 53 posto planiranog prema Izmjenama i dopunama Budžeta FBiH za 2018. godinu. Od toga porezni prihodi iznose 1.217,8 miliona KM, neporezni 255,6 miliona KM, te primici od finansiranja 97,5 miliona KM.
Vlada FBiH danas je prihvatila zaduženje Federacije BiH po Okvirnom sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB) za realizaciju projekta izgradnje regionalnog vodovoda Plava voda, u iznosu do 11 miliona eura.
Vlada FBiH je prihvatila i zaduženje Federacije BiH po Sporazumu o zajmu između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za realizaciju projekta Energetska efikasnost – dodatno finansiranje, u iznosu do 19.200.000 dolara (16.366.193 eura), što iznosi 60 posto ukupno odobrenih sredstava za BiH koja iznose 32.000.000 dolara (27.276.989 eura).
Zajam je odobren s rokom otplate od 32 godine, sa uključenim sedmogodišnjim grace periodom.
Vlada Federacije BiH danas je donijela i odluku o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva Aluminij d.d. Mostar.