Podrška Raiffeisen banke i EBRD-a za žene u biznisu

Raiffeisen banka i EBRD potpisali ugovor o kreditnoj liniji od 2 miliona eura koja će omogućiti podršku kompanijama u BiH koje vode žene

0
561
Zvanično potpisivanje ugovora između Raiffeisen banke i Evropske banke za obnovu i razvoj

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Raiffeisen banka udružuju snage u cilju podrške kompanijama u Bosni i Hercegovini koje vode žene i to kroz kreditnu liniju vrijednosti od 2 miliona eura.
Ova sredstva će se koristiti za kreditiranje mikro, malih i srednjih kompanija koje vode žene poduzetnice, a ovim se omogućava pristup finansijskim sredstvima koji za ovaj segment klijenata vrlo često predstavlja izazov. Ovo je posebno značajno u kontekstu ekonomskog utjecaja pandemije koronavirusa koja je imala efekt na brojna mala preduzeća u BiH.
Ugovor su potpisali Karlheinz Dobnigg, predsjednik Uprave Raiffeisen banke, Manuela Naessl, direktorica EBRD ureda u BiH i Heribert Fernau, član Uprave Raiffeisen banke.
“Raduje nas što potpisivanjem ovog ugovora jačamo našu višegodišnju i uspješnu, partnersku saradnju s Evropskom bankom za obnovu i razvoj koju realizujemo kroz više različitih programa finansiranja. Kreditna linija od 2 miliona eura će omogućiti da osnažimo i damo podršku kompanijama čiji su vlasnici ili vodeći rukovodioci žene što odražava našu strategiju održivosti da budemo podjednako fer partner svim našim klijentima. Sredstva će biti iskorištena za finansiranje trajnog obrtnog kapitala do 3 godine, te za investicijske kredite do 5 godina. Kako bi se klijenti mogli detaljnije upoznati s ovom kreditnom linijom, Raiffeisen banka i EBRD će organizovati webinar tokom kojeg će dobiti i korisne savjete i informacije za njihovo buduće poslovanje“, izjavio je Karlheinz Dobnigg, predsjednik Uprave Raiffeisen banke.
Manuela Naessl, direktorica EBRD ureda u BiH je istakla da EBRD program ‘Žene u biznisu’ ima za cilj osloboditi potencijal ženskog preduzetništva tako što obezbjeđuje pristup finansijskim sredstvima i znanju neophodnom za rast njihovog poslovanja.
“Veće učešće žena u ekonomiji i prevazilaženje spolnih razlika su pretpostavke za povećanje napretka zemlje te za inkluzivnije, pravednije i pravičnije društvo“, kazala je Naessl.
Kredit se odobrava u sklopu EBRD-ovog segmenta za Zapadni Balkan i to u okviru programa ‘Žene u biznisu’, koji predstavlja kombinaciju savjetodavnih usluga i kreditnih linija posredstvom lokalnih partnerskih banaka. Riječ je o ponudi koja uključuje edukaciju, podučavanje te razmjenu znanja. Do danas je kroz ovaj program obezbijeđeno više od 500 miliona eura u 18 zemalja u kojima EBRD investira – od Maroka i Egipta do Zapadnog Balkana, Istočne Evrope, Kazahstana i Tadžikistana, te Turske i Kavkaza.
U Bosni i Hercegovini, EBRD je vodeći investitor sa više od 2,6 milijardi eura uloženih do danas u 183 projekta širom zemlje. Ova banka se fokusira na širenje lokalnog privatnog sektora, promovisanje regionalne i međunarodne integracije i održive upotrebe resursa.